Lördag 1 Okt
Stockholm

Färre pansarförband i ÖB:s förslag

Pansarförbanden ska bli färre. Det innebär att två orter hotas.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Pansarförbanden ska bli färre. Det innebär att två orter hotas, enligt ÖB:s förslag. ÖB skriver vidare att ett flygplatsområde ska lämnas senast 2010.

Pansarförband finns i dag i Skövde i Västergötland (P 4) och i Revinge i Skåne (P 7).

Flygplatsområden i dag är F 17 i Kallinge i Blekinge, F 7 i Såtenäs i Skaraborg, F 21 i Luleå samt helikopterflottiljen i Linköping och luftstridsskolan i Uppsala, enligt Försvarets presstjänst.

När dagens sex mekaniserade bataljoner och två lätta mekaniserade bataljoner samt en luftburen och amfibiebataljon ska bli åtta manöverbataljoner räcker det med fyra utbildningsplattformar i stället för dagens fem.

Det skriver ÖB i sitt svar till regeringen i en över 80 sidor lång rapport.

När det gäller marinen ska de baseringsmöjligheter som finns i dag behållas för prioriterade områden som Gotland, Öresund, Kattegatt och Skagerak. Övriga förberedda baseringsmöjligheter avvecklas. Sjöstridskrafter ska kunna baseras där det finns lämplig kaj.

Ett flygplatsområde ska lämnas senast 2010. Övriga delar av den garnison som drabbas ska bevaras, medan sådant som stridsledning och luftbevakning flyttas till annat ställe, skriver ÖB.

Från 2010 ska också den grundläggande soldatutbildningen, och huvuddelen av det stående förband som har till uppgift att upprätta flygbaser, centraliseras till ett ställe, står det i dokumentet.

Försvarsmaktens förmåga att hävda svenskt territorium måste förbättras enligt ÖB. Han skriver att förband och materiel för övervakning av närområdet och inhämtning av underrättelser ska vidmakthållas och utvecklas.

En annan slutsats han drar är att antalet fartyg om möjligt bör öka och att äldre vedett- och bevakningsbåtar ersätts med moderna fartyg.

Försvarsminister Sten Tolgfors (m) ser i ÖB:s förslag möjligheter till en kraftfullt stärkt försvarsförmåga, skriver han i ett pressmeddelande.

"Försvarsmaktens underlag visar att det verkligen går att skapa förband av högre kvalitet och tillgänglighet och därmed stärka landets försvarsförmåga," skriver ministern.

Svaret till regeringen på dess planeringsanvisningar ska tala om hur det svenska försvaret ska se ut under åren 2010-2014 och ÖB:s utredning är en del i underlaget för den inriktningsproposition som försvarsministern räknar med att presentera för riksdagen i mars.

För att klara de uppgifter regeringen efterfrågar i såväl Sverige som i närområdet och långt bort i världen krävs ett nytt personalförsörjningssystem, konstaterar ÖB, och dömer ut dagens pliktbaserade system som föråldrat.

I stället vill ÖB se att hela insatsorganisationen bemannas med frivilliga anställda och/eller kontrakterade soldater, sjömän och gruppbefäl, som leds av yrkes- eller reservofficerare.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.