Lördag 31 Jul
Stockholm

Billström vill ha enade regler för flyktingbarn

1 av 2
2 av 2

I övriga Norden är reglerna för åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn hårdare än i Sverige. Nu vill Migrationsministern Tobias Billström (M) se enade regler.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Åldersundersökning

I Norge tillämpas åldersundersökning av unga asylsökande sedan juli 2007, då bestämmelsen skrevs in i utlänningslagen.

År 2010 genomgick 600 personer åldersundersökning i Norge. 289 av dessa personer, eller 48 procent, bedömdes då vara 18 år eller äldre.

De flesta av de unga asylsökande i Sverige kommer från Afghanistan och Somalia.

Källa: Migrationsverket och Justitiedepartementet i Norge

I Sverige ökar andelen ensamkommande asylsökande barn, i våra grannländer är det tvärtom. Det kan bero på att Sverige, till skillnad från våra nordiska grannar, inte har någon lagstiftning som reglerar hur man fastställer ålder i tveksamma fall. I Danmark, Norge och Finland är kraven på åldersbestämning hårdare. Nu vill Migrationsminister Tobias Billström se enade regler i hela Norden.

– Vi eftersträvar alltid enhetlighet med våra nordiska grannländer, läget blir mer rättssäkert då. Nu försöker vi få en samlad bild av hur rutinerna fungerar i övriga Norden, säger Tobias Billström till Riksdag & Departement.

Den första januari i år inträdde en ny lag i Danmark som kräver att den som uppger sig vara minderårig ska medverka i en åldersundersökning om Migrationsverket eller polisen kräver det. Man använder sig då av röntgen av handleder och kontroll av tandstatus för att säkerställa att den asylsökande är under 18 år.

I Finland och Norge är det lag på att en rättsmedicinsk undersökning ska fastställa åldern på de asylsökande ungdomarna. Ungdomarna kan dock tacka nej men har då en nackdel utav det i den fortsatta utredningen.

Av de 83 åldersundersökningar som genomfördes på asylsökande i Finland förra året visade det sig att 50 stycken var över 18 år.

”Genomförandet av åldersbestämningar anses ha inverkat på att allt färre lämnar felaktiga uppgifter om sin ålder”, skriver Finlands inrikesminister Päivi Räsänen i sitt svar till Tobias Billström.

Sedan de nya reglerna infördes i Finland har antalet ensamkommande asylsökande ungdomar minskat drastiskt. 2009 var antalet 557 personer, 2010 329 och i slutet av juni i år var siffran nere i 70.

De asylsökande ungdomarna som kommer ensamma till Sverige i dag uppger oftast att de är mellan 13 och 17 år. Enligt Migrationsverket upplevs vissa fall som tveksamma åldersmässigt.

Om det visar sig att en person är över 18 år kan han eller hon tvingas lämna Sverige och resa tillbaka till hemlandet utan att något mottagande ordnats.

Kommentera
Kopiera länk
Dela