Stockholm

Skarp JO-kritik mot partipropaganda vid vallokal

. Foto: JESSICA GOW / SCANPIX

När det hölls förtidsröstning på Stockholms central i fjol spred flera partier valpropaganda alldeles i närheten. Det strider mot vallagen och nu riktar JO allvarlig kritik mot valnämnden i Stockholms stad.


Läs mer

I september 2010 var det förtidsröstning på Stockholms central. Samtidigt spred Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet valpropaganda bara tiotals meter därifrån. Det strider mot vallagen som säger att det på ett röstmottagningsställe inte får förekomma propaganda som kan påverka eller hindra väljarna i deras val. En förbipasserande man anmälde därför valnämnden till JO som nu riktar allvarlig kritik mot nämnden.

JO menar att förtidsröstningen inte uppfyllde kraven i vallagen eftersom partipolitiska aktiviteter förekom i närheten. Om vallagens regler inte kan efterlevas är Stockholms central ingen lämplig röstningslokal, enligt JO. Kritiken är allvarlig eftersom nämnden lät röstningen fortgå trots att de kände till problemen.

Valnämnden anser att det var olämpligt att partier spred propaganda i närheten av röstningslokalen. Men nämnden pekar även på att 30 000 personer förtidsröstade på Stockholms central och att lokalen således fyllde ett behov. Därför bedömer nämnden att fördelarna vida översteg nackdelarna.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.