Borg attackerar bankerna - en gång till

- 29/02/2012, 10:25 -

Finansministern ryter till mot bankerna. Och det är inte första gången.

Nyheter24 har tidigare rapporterat om hur finansminister Anders Borg (M) mer än 16 gånger sedan 2008 har gått till verbal attack mot bankerna utan att följa upp sina hot med ändrade regler. Nu är det dags igen.

Denna gång föreslår han att bankerna ska ta del av billiga lån från Europeiska Centralbanken.

– Svenska banker menar på att de har så väldig stark kreditvärdighet och följaktligen inte behöver ta del av de här lånen, då borde det rimligen återspeglas i att de har osedvanligt låga upplåningskostnader. Och att de därmed borde ha osedvanligt låga bolånemarginaler. Jag är inte riktigt säker på att det är så det förhåller sig, säger Anders Borg till SvD.

Han säger också att han vill att bankerna ska förbättra sin bolåneredovisning och kritiserar dem för att ha "osedvanligt höga bolånemarginaler". Några konkreta förslag om lag- eller regelförändringar kommer han dock inte med.

Men att hårda ord borde leda till politisk handling är en logik Borg tidigare avfärdat.

– Jag tycker det är en konstig diskussion. Det är i grund och botten bara bankerna som tjänar på att den här debatten avtar. Det här är en diskussion jag och allmänheten bör delta i därför att det sätter press på bankerna att förändra sina beteenden, sa Anders Borg till Nyheter24 i mitten på februari.

Bankerna ska, enligt Dagens Industri, inte vara intresserade av ECB:s billiga likviditetslån trots Borgs uppmaning.