Fredag 16 Apr
Stockholm

Regeringen svarar om Reinfeldts felaktigheter

Hosni Mubarak
1 av 4
Egyptens tidigare diktator Hosni Mubarak. Foto: AP Photo/Egyptian State Television via APTN
Diskussion
2 av 4
Reinfeldt och hans närmaste medarbetare i samband med kronprinsessbröllopet 2010. Längst till höger: pressekreterare Sebastian Carlsson. Foto: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX
Fredrik Reinfeldt
3 av 4
Fredrik Reinfeldt har pressats efter felaktiga påståenden om apoteksmarknaden och budgetöverskott, men hans stab fick också jobba hårt med att svara på Nyheter24:s lista av tidigare osanningar. Foto: JENS L´ESTRADE / SCANPIX
Skola
4 av 4
Lär sig barnen mer eller ej i svenska skolor?. Foto: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX

Efter Nyheter24:s lista med statsministerns osanningar svarar hans stab. Till viss del med erkännanden, men också med tillbakavisanden.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Apoteksmarknaden och budgetöverskott

Nyheter24 har tidigare uppmärksammat Fredrik Reinfeldts dåligt kollade fakta vad gäller apoteksmarknaden och det svenska budgetöverskottet.

Tidningen Dagens Apotek rapporterade att statsministerns påstående att den större delen av apoteken finns kvar hos Apoteket AB inte stämmer då 70 procent av de svenska apoteken numera drivs av privata företag. Han hävdade också att det öppnats apotek på platser där man aldrig haft det tidigare. Enligt samma artikel är det dock bara i Älmsta och Insjön som så är fallet.

Bara en dag tidigare fick Fredrik Reinfeldt rött ljus i Svenska Dagbladets faktakoll sedan han hävdade att Sverige var ensamma om att ha ett överskott i Europa både 2010 och 2011.

STOCKHOLM. I samband med publiceringen av sju exempel på där statsminister Fredrik Reinfeldt farit med osanning fick han via sin presstab chansen att svara på kritiken. Nu har moderatledaren framfört sina förklaringar via pressekreteraren Sebastian Carlsson. Nyheter24 har kortat flera av svaren.

Mars 2009: "Vi inrättade en CO2-skatt i Sverige 1991. Det var mycket klokt av den dåvarande borgerliga regeringen att inrätta denna."

Carlsson meddelar här att det stämmer att det var en socialdemokratisk regering som inrättade skatten, och påpekar att statsministern senare rättat sig själv.

Januari 2010: "(högre skatt för pensionärer är) ganska spritt i utvecklade länder."

Pressekreteraren underkänner undersökningen som PRO beställt.

"PRO:s jämförelse är missvisande då ingen hänsyn tas till hur de olika ländernas socialförsäkringssystem är finansierade.

PRO:s beräkningar tar inte i beaktande att man i de flesta länder betalar in sina sociala avgifter själv. Tas arbetsgivaravgifterna, eller delar av dem, med i beräkningarna blir bilden en annan – lön beskattas då högre än pension även i Sverige", skriver Carlsson.

Februari 2010: "100 000 fler är sysselsatta jämfört med när den regeringen tillträdde 2006."

Statsministerns pressekreterare medger att citatet byggde på ett felaktigt underlag, något som sedan rättades till TT av Anders Borg. Utöver det påpekar Carlsson att statistik som kom ett och ett halvt år senare, i november 2011, visar att sysselsättningen ökat med 170 000 personer.

Oktober 2010: "Stora förändringar, likt sjukförsäkringsreformen, kan leda till att enskilda drabbas av orimliga och icke avsedda konsekvenser. Det är viktigt att vara ödmjuk inför detta. Regeringen kommer fortsatt att följa utvecklingen. Vi kommer att se över om regelverken och deras tillämpning fått icke avsedda konsekvenser för enskilda individer."

Tidigare ministern Christina Husmark Pehrsson ska ha varnat för flera konsekvenser av reformen men körts över. Så här kommenterar Reinfeldts stab:

"Regeringen har identifierat ett antal områden där sjukförsäkringen kan förbättras, vilket statsministern tar upp i citatet ovan. Vid årsskiftet genomfördes därför förändringar i sjukförsäkringen. Det är alltså som statsministerns säger. Regeringen följde upp reformen och gjorde förbättringar", skriver Sebastian Carlsson.

Januari 2011: "Sedan vi tog över 2006 så har det inte skett några vidgade inkomstklyftor."

Svaret från Carlsson:

"Gini-koefficienten, som är det mått vi har för att mäta inkomstklyftorna, släpar något tidsmässigt vad avser när statistik presenteras. Vad avser perioden 2006-2009 så hade inkomstklyftorna, mätt med Gini-koefficienter, i princip legat stilla", skriverCarlsson och fortsätter:

"2006 var Gini-koefficienten, mätt som disponibel inkomst per konsumtionsenhet för kosthushåll, 0,288. År 2009 var den 0,291. Siffrorna för 2009 var – som sagt -preliminära i januari 2011. De då senaste slutliga siffrorna vid tidpunkten var för 2008. De visade en ännu mindre förändring på 0,001 jämfört med 2006 (källa: SCB/HEK)."

Februari 2011: Hävdade att Sverige i stort sett bara exporterat skyddsnät och minsensorer till revolutionens Egypten.

Carlssons svar:

"Statsministern fick frågor om svensk vapenexport till Egypten. Frågeställningen utgick från att det främst var vapen som exporterades. Så är inte fallet. Därför statsministern svarade att det främst är annan utrustning, framför allt som bland annat skyddsnät som används vid kamouflering."

Han hävdar också att preliminära siffror från 2011 visar att det inte funnits någon export alls till Egypten.

Januari 2012: "Det har förändrats väldigt ofta i den svenska skolan. Nu har vi gjort det i en riktning som vi är övertygade om gör att barn och ungdomar lär sig mer."

Svaret:

"Sedan 2006 har regeringen genomfört ett antal åtgärder för att förbättra den svenska skolan. Under förra året trädde ett antal förändringar i kraft, bland annat en ny skollag, nya läroplaner, ny gymnasieskola, ny betygsskala och lärlingsutbildningar. Det är ännu för tidigt att se resultaten av dessa förändringar", skriver Carlsson som alltså menar att den negativa utveckling Skolverket ser sedan alliansen tog över inte har med alliansens politik att göra.

Kommentera
Kopiera länk
Dela