Barn i svenska skolor spelar för mycket fotboll

- 15/05/2012, 07:59 -
Enligt Skolinspektionen har ämnet Idrott och Hälsa stora brister.
1 av 3

Enligt Skolinspektionen har ämnet Idrott och Hälsa stora brister.

Erik G Svensson / SCANPIX

Mellanstadieelever spelar för mycket fotboll.
2 av 3

Mellanstadieelever spelar för mycket fotboll.

Tomas Oneborg / SCANPIX

För mycket tid går åt till bollsporter och för lite till friluftsliv.
3 av 3

För mycket tid går åt till bollsporter och för lite till friluftsliv.

Janerik Henriksson / SCANPIX

Stora brister inom ämnet idrott och hälsa.

Mellanstadieelever ägnar för mycket tid åt fotboll och andra bollsporter och för lite åt friluftsliv. Det visar en granskning som Skolinspektionen gjort.

Av 36 mellanstadieskolor som granskats visar det sig att flera har stora brister inom ämnet idrott och hälsa - omkring hälften av skolorna följde inte kursplanen.

– Det är för lite av egentlig hälsa och livsstil, friluftsliv och utevistelse. Det är väldigt mycket rörelse med betoning på bollspel och olika lekar i undervisningen. Problemet uppstår ju när ämnet inte blir så brett som det är tänkt att vara. När man inte talar om hur musklerna fungerar, varför är det viktigt att motionera och andra livsstilsfrågor. Och det här är naturligtvis jätteviktigt, säger Krister Hansson, projektledare vid Skolinspektionen, till SR Ekot.

Missar utevistelsen

94 procent av undervisningstiden inom ämnet ägnas åt rörelse och resterande åt friluftsliv, utevistelse och hälsa och livsstil. Och trots att mål och syfte med idrottslektionerna tydligt ska framgå visade granskningen att eleverna i 35 av 36 skolor varken förstått det ena eller det andra. Dessutom saknar lärarna utbildning samtidigt som elevinflytandet är för dåligt. Det är även för vanligt förekommande att elever inte är med på lektionen utan sitter utan ombyte på bänken och tittar på.

Enligt Skolinspektionen bör skolorna bli bättre på att anpassa idrottslektonerna till alla elever, oavsett förutsättningar.

– Man ska öppna och släppa in elever som kanske inte har idrottserfarenheter eller den föreningserfarenhet som vissa elever har. Då blir också undervisningen naturligtvis intressantare för dessa elever, säger Hansson till SR Ekot.