Missbrukares barn far illa i onödan

- 23/03/2009, 05:44 -

Många barn till missbrukare riskerar att fara illa i onödan.

Många barn till missbrukare riskerar att fara illa i onödan. Anledningen är att de flesta kommuner är utan fasta rutiner för sådana ärenden där barn finns med i bilden.

Skillnaderna mellan kommunernas missbrukarvård är oacceptabla, skriver Socialstyrelsen i en rapport som Svenska Dagbladet återger. Främst drabbar det kvinnor och barn.

Socialstyrelsen lämnar över rapporten till regeringen under måndagen. Där framgår att endast var tionde kommun har strukturerade metoder för att utreda konsekvenserna för barn till missbrukare.

Andra slutsatser i rapporten:

I vårdnadsärenden tror en del handläggare att där inte alls finns missbrukarproblem, medan andra handläggare tror att det gäller åtta av tio ärenden. Var sjätte handläggare för vidare misstankar om att barn far illa till en kollega för eventuell barnavårdsutredning. Var tredje som får socialbidrag har problem med missbruk, ändå har de ofta endast kontakt med socialtjänstens ekonomienhet.

Skrivet av: