Kvinnovåld ökar i Uppsala

- 13/12/2008, 09:53 -

Våld och kränkningar mot kvinnor ökar i länet.

För varje år ökar polisanmälningarna från kvinnor som hotats eller misshandlats av någon närstående. Statistik från Brottsförebyggande rådet rapporterade i fjol sammanlagt 18 745 anmälningar om misshandel och 2414 anmälningar om kvinnofridskränkningar.

Men en jämförelse med Uppsala län visar att kvinnofridsbrotten ligger något över med en ökning under 2000-talet med 140 procent.

Förra året anmäldes 639 fall av misshandel samt 75 fall av grov kvinnofridskränkning. När det gäller båda kategorierna så ligger Tierp sämst till. Både misshandelsanmälningarna och grova kvinnofridskränkningarna har sedan 2000 tredubblats.

Älvkarleby har också en dryg fördubbling av misshandelsanmälningarna. De flesta kommuner ligger i övrigt kring eller något över genomsnittet i kategorin, skriver UNT.

Skrivet av: