Hanna Fridén: "När yttrandefriheten vantolkas"

- 19/03/2012, 14:09 -

KRÖNIKA. Hanna Fridén vill att inte minst företag blir försiktigare med att försöka hota folk med egna tolkningar av lagarna.

Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Vad är yttrandefrihet? För mig är yttrandefrihet rätten att uttrycka sina åsikter utan att förföljas och fötryckas av staten. Yttrandefrihet är rätten att uttrycka sina åsikter om samhället och politiken utan att hotas med repressalier i form av våld eller att bli fängslad. Det är en rätt jag värderar högt men jag måste säga att alla inte verkar ha samma uppfattning som jag om vad yttrandefrihet faktiskt handlar om.

För några dagar sedan blev jag kontaktad av en ägare av ett företag som sa att jag bröt mot PUL när hans företag nämndes i en text, vidare menade han att det också var brottsligt att hans namn, som företagsägare, togs upp i mitt kommentarsfällt. Han ville att jag skulle plocka bort det och hans avsikt var att polisanmäla mig.

I samma veva ser jag Patrik Ohlsson, SD, anklaga Nyheter24 för att förfölja Sverigedemokraterna likt hur Hitler förföljde judar för att de gör mycket rapportering kring Sverigedemokraterna. Det är inte enda gången en representant från SD ansett att rapportering om eller kritik mot dem kan likställas med brott, utan det är något som skrivits på deras officiella hemsida många gånger när man bland annat påstått att demonstrationer mot dem skulle vara likställt med att inskränka deras yttrandefrihet. En av dem gick så långt att de fotograferade privatpersoner i demonstrationer för att hänga ut på deras egen webb.

Det här skrämmer mig och det kommer från oväntade håll. Även från människor inom media som säger att de blir trakasserade om man tar något de skrivit från ett offentligt forum till ett annat. Att man lyfter det i samband där de inte är omgivna av människor som tycker exakt som de utan snarare i sammanhang där fler kritiker huserar. Inte sällan har jag sett bråk brista ut på grund av detta där personen som vill kritisera blir anklagad för att bryta mot PUL, begå olaga hot eller annan brottslig aktivitet. Sedan går folk in på Datainspektionens site, drar citat ur sin kontext och matar på med att deras kritiker bör censurera vad de säger för att de, tydligen, ska bryta mot Sveriges lag.

Jag ser detta beteende från folk inom media, internet och politiken och jag måste säga att det gör mig förbannad. Alla dessa människor bör, för sin egen skull, verka för att vi i Sverige ska ha yttrandefrihet – inte försöka skrämma människor till censur med påhittade definitioner av hur Sveriges lag ser ut. Jag tror inte deras definition hotar vår lågstiftning kring yttrandefrihet, men det skrämmer mig att jag ser så många människor vika inför deras krav.

Det är väldigt många som tar det säkra före det osäkra och censurerar sig själva om någon hotar med polisanmälan eller om det påstås att man idkar en olaglig förföljelse och trakasserier. Man vill inte ta den risken, och på vis lyckas individer inom såväl företag som politik att censurera kritik. En del företag har till och med dessa regler utskrivna i sina användaravtal, något som jag personligen inte kan förstå att de tillåts göra enligt svensk lag.

Jag vet inte i hur stor utsträckning detta sker men att människor inte har koll på hur vår yttrandefrihet samt rätt till privatliv ser ut finner jag väldigt oroväckande. Vad gäller företag skulle jag vilja se en hårdare lagstiftning både vad gäller hur de får formulera sina villkor samt någonting som förhindrar dem att hota med felaktiga påståenden om lagen. Men jag skulle också vilja se att skolor och även informationssiter på området blev bättre på att utbilda och formulera regler för människor så att de blev lättare att förstå. Inte bara kapitel om vad man inte får, utan kanske även kapitel om vad man har rätt till.