Islandshästar/Genrebilder
Islandshästar/Genrebilder - Foto: Michael Probst/AP

Här tappas hästarna på blod och kollapsar av utmattning - trots hårda kritiken

En flock dräktiga, halvvilda islandsston strövar på fältet, i väntan på att bindas upp och tappas på litervis med blod för att förse djurindustrin med hormoner. Trots kraftig kritik och skärpt reglering fortsätter isländska "blodsgårdar" sin verksamhet.


Fakta: Hormon från ston

Hormonet PMSG (Pregnant mare serum gonadotropin) finns naturligt i blodet hos ston under den första delen av dräktigheten. Stona på isländska blodsgårdar tappas regelbundet på blod under denna period.

Försäljningen av stoblod var i decennier en bisyssla på många isländska farmer, men har på senare år blivit den huvudsakliga verksamheten på grund av dess stora lönsamhet. Blodet torkas och pulvriseras av det isländska bioteknikföretaget Isteka, Europas största inom området, och säljs till den veterinärmedicinska industrin.

Efter flera djurskyddsskandaler har europeiska tillverkare slutat importera stoblod från Argentina och Uruguay. Island är nu största producent till Europa.

PMSG används inom husdjursuppfödning i stora delar av världen. Främst används det systematiskt till suggor för att öka fruktsamheten och ge mer griskött. Djurskyddsorganisationer kritiserar produktionen för att den saknar medicinsk nytta och leder till lidande inte bara för hästar, utan även för andra djurarter som tvingas reproducera sig i en onormal takt.

Källor: AFP, Animal Welfare Foundation

Island är ett av få länder i världen där ston fortfarande tappas på blod för att producera hormonet PMSG, vid sidan av Argentina, Uruguay och till viss del Ryssland, Mongoliet och Kina.

I Europa är Island ensamt om att fortsätta med den kontroversiella men lönsamma verksamheten. I fjol fanns 119 blodsgårdar kvar i landet, och omkring 5 400 hästar uppfödda enbart för ändamålet.

Hormonet används för att öka fertiliteten inom djurindustrin, och ges till bland annat suggor och kor för att dessa snabbare ska gå i brunst och ge fler kultingar och kalvar.

Hästarna kollapsar av utmattning

Produktionen av hormonet väcker ont blod hos djurskyddsorganisationer, och kritiken från allmänhet och politiker har ökat sedan en videoinspelning av Animal Welfare Foundation i fjol visar hur vettskrämda hästar misshandlas. EU har uttryckt oro över den "grymma behandlingen" av djuren, och pressen på Island ökar att sätta stopp för gårdarna.

På filmen ses hur personal på gårdarna driver hästarna med käppar, slår dem och hur de blir bitna av hundar innan de till slut binds upp hårt i en speciell spilta där tappningen sker. Fem liter blod tappas ur halspulsådern en gång varje vecka, från slutet av juli till början av oktober.

Vissa hästar visar tydliga tecken på svaghet efter tappningen. Andra kollapsar i uppbindningsspiltan, utmattade av ansträngningen efter att ha kämpat emot.

Fölen som stona bär på ses som en biprodukt och går oftast direkt till köttproduktion.

Personerna skyddar verksamheten och anser sig vara missförstådda

Personerna bakom gårdarna, som numer vill vara anonyma när de uttalar sig i medier, anser sig vara missförstådda.

— Folk i allmänhet är för känsliga, säger en person nära Selfoss på södra Island.

Tappningen av blod övervakas av veterinärer från landets veterinär- och livsmedelsmyndighet, Mast.

— I många fall visar stona tecken på kortvarigt obehag under tappningen av blod. Men detta ses inte som en allvarlig förändring i deras hälsotillstånd såvida symtomen inte är allvarliga, långvariga eller stoet visar tecken på långvarig stress, sade Sigridur Bjornsdottir, hästspecialist på Mast, efter en inspektion i somras.

Island skärper regler

Långt i från alla håller med om den oproblematiska bilden.

Den isländska regeringen har nyligen beslutat skärpa regleringen av verksamheten under en period av tre år, under vilken dess framtid ska prövas. Bland annat ingår krav på tillstånd, skärpt övervakning av hästarnas hälsa och arbetsmetoder i den rapport som i somras togs fram av en arbetsgrupp under livsmedels- och jordbruksdepartementet.

Arbetsgruppen föreslår ett förbud för produktionen i stor skala, då den "kan utgöra en risk för djurens välmående", vilket Iceland Review rapporterat om. Kritik riktas bland annat mot den stora mängden blod som tappas.

— Det är helt enkelt dålig behandling av djur och vi har ett ord för det: djurplågeri, sade Inga Saeland från oppositionella Folkets parti som länge krävt ett förbud.

Även EU-kommissionen har uttryckt oro, och i EU-parlamentet har krav rests på att förbjuda import av hormonet. 17 organisationer i flera olika länder har anmält verksamheten för att bryta mot handelsregler mellan EU och Island, enligt The Guardian.

TT
/
EU
/
/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!