Obama försvarar rätten att bära vapen

- 07/12/2008, 22:56 -

"Laglydiga vapenägare har inte något att frukta från min regering." (TT)

USA:s blivande president Barack Obama sade på söndagen att laglydiga vapenägare "inte har något att frukta" från den kommande regeringen och att det därför inte finns något skäl för amerikanerna att hamstra vapen.

Vapenhandlare runt om i USA har rapporterat om större försäljning efter oro över att Obama kommer att skärpa vapenlagarna efter att han tillträtt den 20 januari.

Samtidigt som Obama stödjer vapenbegränsningar har han upprepade gånger tillbakavisat beskyllningar om att vilja "ta bort folks vapen".

Rätten att bära vapen är inskriven i det andra tillägget till den amerikanska konstitutionen och vapenreglering är en känslig fråga.

– Jag tror på vapensäkerhetslagar som bygger på sunt förnuft, och jag tror på det andra tillägget och därför har laglydiga människor inget att frukta, sade Obama på söndagen.

– Jag har sagt det genomgående under kampanjen. Jag har inte insinuerat något annat sedan dess och jag tycker att folk kan ta mig på orden.

Skrivet av: