Tisdag 7 Dec
Stockholm

Ny lag ger Obama rätt att stänga internet

USA:s president får "total kontroll" över delar av internet.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Om det uppstår en allvarlig krissituation ska Barack Obama kunna trycka på avstängningsknappen till internet. Det föreslås i ett 197 sidor långt tillägg till Homeland Security Act från 2002 som den amerikanska senaten nu ska ta ställning till.

Förutom möjligheten att stänga ned internet, eller enskilda webbplatser, innebär lagförslaget också att Obama ska kunna ta kontroll över ett antal utvalda företag som verkar i USA om landet hamnar i en krissituation.

Techamerica, den största teknikföretagslobbygruppen i USA, är dock djupt kritiska till förslaget eftersom de menar att det ger amerikanska myndigheter möjlighet att ta kontroll total över delar av internet, skriver IDG.

Kommentera
Kopiera länk
Dela