Stockholm

Amerikansk militär utbildas i att acceptera bögar

Den amerikanska militären satsar nu på att utbilda sina soldater efter att en ny homo-policy släppts.
Bilden har ingen direkt koppling till artikeln.
1 av 2
Den amerikanska militären satsar nu på att utbilda sina soldater efter att en ny homo-policy släppts. Bilden har ingen direkt koppling till artikeln. Foto: Kennedy Warship / AP / SCANPIX
Men militärens präster får fortsätta att göra homofobiska uttalanden så länge dessa uttalas i en religiös kontext.
2 av 2
Men militärens präster får fortsätta att göra homofobiska uttalanden så länge dessa uttalas i en religiös kontext. Foto: Musadeq Sadeq / AP / SCANPIX

Militärpräster får däremot fortfarande predika homofobi till soldaterna.


Läs mer

USA. Den allmänna inställningen gällande homosexualitet inom amerikansk militär har länge varit "fråga inte, skvallra inte".

Detta kan däremot komma att förändras inom den närmaste framtiden.

Nu har man nämligen inlett en gedigen internutbildning om den amerikanska militärens officiella homo-policy.

Homofobi tillåts - privat

Utbildningssyftet är dock inte att förbättra militärernas syn på homosexuella. I stället vill man förbättra soldaternas vilja att följa order.

Detta framgår tydligt av det officiella utbildningsmaterialet:

"Policyn handlar om att följa order och att uppvisa gott beteende, inte om personliga åsikter och övertygelser."

Militärerna förväntas alltså inte ändra sina personliga värderingar - så länge dessa inte drabbar soldatens lydnad:

"Du är fortfarande förpliktigad att följa order som involverar samarbete med andra som är homosexuella eller lesbiska, det spelar ingen roll om det finns en ovilja som baseras på starka, moraliska eller religiösa grunder."

Prästerna slipper utbildning

Andra regler gäller däremot för militärpräster som får predika om homosexualitet hur de vill. Under förutsättningen att de homofobiska uttalandena görs i samband med gudstjänster, så har prästerna inga restriktioner, rapporterar Msnbc.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.