Onsdag 28 Jul
Stockholm

Obama får igenom höjt skuldtak

Men det kostar honom kraftiga eftergifter till radikala republikaner.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Till slut, efter många försök och misslyckade förhandlingar, lyckades Barack Obama nå en överenskommelse om att höja det amerikanska skuldtaket med minsta möjliga marginal mot deadline.

Men den amerikanske presidenten tvingades till kraftiga eftergifter till högerradikala republikaner och fick inte igenom några av de tänkta skattehöjningarna. I stället kommer i princip alla besparingar att göras genom att minska de offentliga utgifterna. Ingen uppges vara helt nöjd med avtalet men Obama är åtminstone nöjd med att inga betalningar ställs in och att USA:s kreditvärdighet inte försämras.

– Jag vill meddela att ledare från båda partier och båda kamrarna har nått en överenskommelse som kommer att minska underskottet och undvika att vi tvingas ställa in betalningarna, vilket skulle ha haft en förödande effekt på vår ekonomi, sa han enligt CNN efter att enighet nåtts.

Kommentera
Kopiera länk
Dela