Sexprästernas snusk en dyr affär

- 14/03/2009, 05:54 -

Katolska kyrkan i USA betalade ut 3,6 miljarder för prästers övergrepp.

Huvudparten av pengarna - 374 miljoner dollar - har betalats ut i uppgörelser med offer för övergreppen.

Omkring 22 miljoner dollar betalades ut till terapi för offren eller stöd till dem som begick övergreppen, framgår av rapporten som ges ut på uppdrag av amerikanska biskopskonferensen.

Enligt rapporten kom förra året 803 nya anklagelser om övergrepp. Hälften av anmälningarna rörde barn. Två tredjedelar av offren var män och över hälften av dem var under 18 år.

Mer än vart femte offer var under tio år när de utsattes för övergreppen. Det förekom tio trovärdiga nya anklagelser om sexuella övergrepp förra året mot en person som fortfarande är under 18 år, framgår av rapporten.

Men Nätverket för personer utsatta för övergrepp av präster (Snap) kritiserar rapporten för att fokusera på offren, men inte lyfta fram de "biskopar som undanhåller avgörande information om kyrkans pedofiler", vilket skulle kunna förhindra framtida barndomstrauman. Sju stift har vägrat att delta i biskopskonferens granskning.

Kända fall:

  • Irland, december 2007. Den 78-årige Patrick McDonagh från sällskapet "Salvatorian Order" erkände åtta fall av sexuellt utnyttjande av fyra flickor, 6 till 10 år gamla. McDonagh dömdes till fyra års fängelse, en dom som slutligen förkortades med 30 månader. Ett erkännande av sex andra offer uppdagades även, men dessa vägrade McDonagh identifiera.
  • Sällskapet ”The Chrisitan Brothers” utförde båda fysiska och sexuella övergrepp på mer än 300 elever från pojkbarnhemmet Mount Cashel. När anklagelserna uppdagades gjorde regeringen, polisen och den lokala kyrkan ett misslyckat försök att tysta ned fallet. Elva av medlemmarna dömdes till fängelse.
  • Utnyttjandet av 21 barn från ett vårdhem uppdagades under december 2007. Elva bröder och sju anställda hade under åren 1965-1998 utnyttjat de intellektuellt handikappade barnen. Två av de anställda dömdes för misshandel samtidigt som åtta andra vid det laget hade dött.
  • Fem lärare anklagades för misshandel, tre av dessa tillhörande sällskapet ”Marist Brothers”. I januari 2008 erkände Martin Meaney misshandel av en pojke vid 20-30 tillfällen under en fyramånadersperiod. Meaney dömdes till två års fängelse och beskrev pojken som ”en svag liten pojke som retade andra barn som inte fick någon kärlek hemma.” Tidigare hade Meaney dömts till 18 års fängelse för åtta fal av sodomi och våldtäkt av andra pojkar.
  • Under 1990-talet kunde övergrepp utförda av den extremt mäktige prästen Eugene Kennan avslöjas. Kennan hade agerat rådgivare åt sårbara flickor under fler år. Den karismatiske prästen hade förgripit sig på tjejer och påstått att han varit utbildad gynekolog. Det var slutligen det sexuella utnyttjandet av en före detta nunna som fick anklagelserna att komma fram. Kennans höga ålder och dåliga hälsa räddade honom slutligen från en fängelsedom och han avled 2002.

Skrivet av: