Fredag 17 Sep
Stockholm

Tiggeriförbud för utländska medborgare krävs för att kunna hjälpa människor

Adam Marttinen (SD): Regeringen bör i stället anamma Sverigedemokraternas förslag om ett nationellt tiggeriförbud för utländska medborgare. Endast då kan svenskars välvilja samordnas till att endast gå till en human och effektiv hjälp genom etablerade hjälporganisationer.

Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Under måndagen presenterade regeringen sin nationella rapport för utsatta EU-medborgare. Över lag är andemeningen positiv, nämligen att andra EU-länder bär ett ansvar för sina medborgare och att regeringen föredrar hjälp till utsatta EU-medborgare genom hjälporganisationer i stället för att svenskar ger pengar direkt till tiggare.

Att tigga på Sveriges gator har blivit ett sätt för fattiga utlänningar att försörja sig på, ibland samordnas den inkomstmöjligheten på ett sätt där människor utnyttjas. Sverigedemokraterna var det första paritet som pekade på just det problemet inför EU-valet 2014 och manade till lagskärpning där det organiserade tiggeriet skulle förbjudas.

Till en börja menade resterande partier att detta var ett främlingsfientligt förslag men snabbast i sin kovändning blev Moderaterna som i vissa medierapporteringar nu framställs som det yttersta oppositionspartiet med precis samma förslag.

Sverigedemokraterna har arbetat aktivt för att ett förbud mot det organiserade tiggeriet ska genomföras, bland annat genom att väcka förslaget i Justitieutskottet efter att Moderaterna sagt sig vela se ett sådant förbud. Trots att Moderaterna röstade emot SD:s förslag om förbud mot organiserat tiggeri så vidhåller de i media att de vill genomföra det. Min gissning är att Moderaterna kommer att stå upp för förslaget när de själva är avsändaren och att SD får bli det parti som sätter prestigen åt sidan för att ansluta till ”deras” förslag så förslaget får ett brett stöd i riksdagen.

Vi hade givetvis hellre sett att Moderaterna åsidosatt prestigen och anslutit till SD:s förslag under hösten för frågan skulle aktualiseras medan arbetet med regeringens utredning var igång. Men ett förbud mot organiserat tiggeri är bara en liten del av lösningen för att uppnå regeringens uttalade ambition.

Så länge det finns privatpersoner som skänker pengar eller kommuner som ger stöd åt fattiga utlänningar så kommer det fortsatt finnas utlänningar som uppehåller sig i vårt land genom tiggeri. Regeringens linje där man uppmanar svenskar till att skänka pengar till hjälporganisationer i stället för direkt till tiggare är effektlöst. Finns det tiggare på gatan så kommer svenskar skänka pengar till dem. Finns det tiggeri i kommuner kommer cyniska politiker utnyttja deras närvaro med att genomföra kortsiktiga satsningar som verkar generösa men som skadar det långsiktiga arbetet. Därmed kommer regeringen inte åt huvudproblemet.

Hjälpen till utsatta EU-medborgare kommer fortsatt att vara missriktad, personer som väcker störst sympati kommer vara överrepresenterade som tiggare på våra gator. Gravida, funktionsnedsatta, äldre damer. Det är inte en human utgångspunkt för hjälpinsatser och därför krävs det mer handlingskraft.

Vill man att hjälparbete ska ske genom effektiva hjälpinsatser så måste det skapas förutsättningar så att svenskars välvilja eller kommunmajoriteters populistiska iver inte kan riktas fel. Regeringen bör i stället anamma Sverigedemokraternas förslag om ett nationellt tiggeriförbud för utländska medborgare. Endast då kan svenskars välvilja samordnas till att endast gå till en human och effektiv hjälp genom etablerade hjälporganisationer.

Adam Marttinen,
Rättspolitisk talesperson,
Sverigedemokraterna

Bör Sverige förbjuda tiggeri?
Tack för din röst!
Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela