Måndag 25 Okt
Stockholm

Så tycker de tio största partierna om tiggeriet

Sveriges tio största partier tar ställning.
Sveriges tio största partier tar ställning. Foto: TT-montage

De flesta partier poängterar att det är fattigdomen som måste begränsas. Några efterlyser starkare EU-samarbete, medan SD vill hindra människor utan permanent uppehållstillstånd.

Kommentera (19)
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Cannabis och kvotering

Nyheter24 har tidigare låtit de tio största partierna ta ställning till kvotering och cannabis. 

Gällande kvotering är det "fifty-fifty" medan samtliga partier är överens om att cannabis inte ska legaliseras

Inför riksdagsvalet har Nyheter24 frågat Sveriges tio största partier om deras hållning i ofta debatterade frågor. 

Tiggeriet har varit en stor snackis och även om det inte är en fråga som avgör några val har den debatterats flitigt.

Sverigedemokraterna är det parti som lyft frågan mest och deras åsikt sticker även ut i jämförelse med de andra partierna. 

Inför såväl EU-val som riksdagsval gick de ut i en hård offensiv mot vad de kallar "det organiserade tiggeriet". Vad "det organiserade tiggeriet" är för något och om det ens finns framstår dock fortfarande som oklart och det nämns heller inte i partiets svar nedan.

De flesta ser till människorna 

Under de senaste åren har EU-medborgare från fattigare delar av Europa använd sin rätt till fri rörlighet och rest till bland annat Sverige. Tiggeriet har ökat i norra Europa och Danmark är ett av de länder som infört ett förbud.

De flesta partierna i enkäten svarar med fokus på människorna och fattigdomen. Flera är av åsikten att fattigdomen måste bekämpas och att ett förbud mot tiggeri är en dålig väg att gå.

Inget parti förutom Sverigedemokraterna, som vill hindra människor från att komma till Sverige och tigga, vill se ett förbud.

Under våren och sommaren har dock enskilda representanter från olika partier kommit med utspel om tiggeriet. Bland annat vill Cecilia Magnusson, riksdagsledamot för Moderaterna från Göteborg, se ett förbud

Bo Hansson, riksdagskandidat för Centerpartiet och ordförande för Centerpartiet Sollentuna, jämförde häromdagen tiggare med blottare.

Frågan vi ställde till partierna var: "Ska det vara förbjudet att tigga i Sverige?"

Så svarar dem:

Kristdemokraterna, Inger Strömbom, politiskt sakkunnig:

– Nej, Kristdemokraterna vill inte förbjuda tiggeri. Lösningen finns i ett kraftfullare arbete inom EU. Vi måste kämpa mot det utanförskap som många lever under i EU:s fattigare länder. Korruption och brist på sociala skyddsnät utgör uppenbara problem. 

– Det är således inte tiggeriet som är problemet, utan den djupa fattigdomen som driver människor till att sitta tio timmar om dygnet på kalla vintergator för väldigt små summor.

Vänsterpartiet, Matilda Johansson, politisk sekreterare:

– Nej, förbud löser inga problem med fattigdom och social nöd.

Centerpartiet, Susanne von Tiedemann, politiskt sakkunnig: 

– Centerpartiet är emot ett tiggeriförbud. Utsatta människor behöver stöd och hjälp för att förbättra sin situation. Hemländerna har ett ansvar för sina fattiga medborgare. Människor måste behandlas lika och diskriminering bekämpas. 

– Arbetsmarknaden behöver också bli mer öppen för att människor med lägre utbildning och bristande språkkunskaper ändå ska kunna ha en chans att ta sig in på arbetsmarknaden.

Moderaterna, Stefan Dubios, handläggare vid policyavdelningen:

– Nej. Grundorsaken till tiggeri är fattigdom, så lösningen måste i slutändan riktas mot att just bekämpa fattigdom. 

Sverigedemokraterna, Martin Kinnunen, Press- och kommunikationsansvarig: 

– Ja, det ska inte vara tillåtet att resa till Sverige för att syssla med tiggeri. Vi har inget förslag på att förbjuda tiggeri i allmänhet. Vi är inte helt främmande för en sådan lagstiftning heller men det viktigaste är att det nya tiggeriet som pågår i Sverige försvinner. 

– Vi kan tänka oss olika åtgärder. Förbjuda tiggeri av människor som saknar permanent uppehållsrätt samt att verka för att visumtvång införs gentemot ursprungsländerna är två metoder. Innan man sjösätter ny lagstiftning måste man givetvis genomföra statliga utredningar och därför fäster vi inget stor vikt vid teknikaliteter. 

– Det tiggeri som fanns tidigare var i väldigt begränsad skala och handlade i regel om människor med allvarliga sociala och psykiska problem. Svenska myndigheter har ett ansvar för dessa människors försörjning och det finns således redan verktyg för att finna en bättre tillvaro för dessa människor. För människor utan permanenta uppehållstillstånd saknar svenska myndigheter försörjningansvar och kan således inte hjälpa dem.

Socialdemokraterna, Camilla Frick, politisk handläggare:

– Det är omänskligt och oacceptabelt att människor på grund av fattigdom och diskriminering tvingas att lämna sina hemländer och tigga för att klara sitt uppehälle. Det borde inte vara så här i EU-länderna sommaren 2014. Ett förbud mot tiggeri ser vi inte som en framkomlig väg för att lösa problemet med tiggare. 

– Förbud löser varken fattigdom eller sociala problem. I stället behövs en politik för jobb och social rättvisa i såväl Sverige som i övriga EU-länder. Rumänien och andra EU-länder måste ta ett större ansvar för att garantera alla sina medborgare bättre livsvillkor, likabehandling och skydd mot diskriminering.

– Sverige måste hårdare driva dessa krav i EU. Om enskilda EU-länder i framtiden inte lever upp till sina åtaganden, om bland annat likabehandling av alla medborgare, som följer av EU-medlemskapet bör EU införa sanktioner. 

Miljöpartiet, Anna-Klara Müntzing, socialpolitisk sekreterare:

Nej! Förslag om förbud tyder på en oroande utveckling där människorna ses som problem snarare än rasismen och fattigdomen som drabbar dem

Folkpartiet, Rickard Ydrenäs, politiskt sakkunnig: 

- Nej. Hemlöshet och tiggeri kan inte förbjudas bort, och nöden lindras inte för att människor slipper se den. Vi vill öka pressen på Rumänien och andra länder vars människor söker sig till tiggeri därför att de lever i misär på hemmaplan. Dessa stater måste ta större ansvar för att deras medborgare får en dräglig tillvaro.

Piratpartiet, Henrik Brändén, partisekreterare:

– Nej, självklart inte. Det går varken att förbjuda människor att vara fattiga, eller andra att sträcka ut en hjälpande hand. Det är fattigdom som bör bekämpas, inte fattiga. 

Feministiskt initiativ, Zandra Bergman, ledningsgrupp kommuniktionsavdelningen: 

– Nej, Feministiskt initiativ vänder oss mot frågeställningen. Det är inte tiggeriet i sig som är problematiskt, utan de bakomliggande orsakerna till att människor tvingas tigga. Det är fattigdomen och det faktum att det saknar skyddsnät och socialt stöd som är problemet.

Kommentera (19)
Kopiera länk
Dela