Stockholm

Kritiken mot akutsjukhusen – "systemfel"

En rad sjukhus har under hösten fått kritik i samband med Ivos granskning av akutsjukvården. Arkivbild.
En rad sjukhus har under hösten fått kritik i samband med Ivos granskning av akutsjukvården. Arkivbild. Foto: TT

Bristen på vårdplatser har blivit ett akut problem för de stora sjukhusen.En rad av dem har den senaste tiden fått skarp kritik från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).Det finns ett systemfel, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro till TT.


Fakta: Ivo-granskningen

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) inledde i januari i år en tillsyn av sjukhusvården i samtliga regioner, med ett särskilt fokus på bemanning och antalet vårdplatser.

En rad av de 27 granskade sjukhusen har redan fått sina tillsynsbeslut och får hård kritik.

I tillsynsbesluten konstaterar Ivo att platsbristen på akutmottagningarna "medför risk för vårdskador och allvarliga vårdskador" och att flera sådana skador redan inträffat.

Sammantaget gör det att vårdgivarna, det vill säga regionerna, inte följer kraven på god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen, anser Ivo.

Ivo kräver att vårdgivarna ska återkomma med ett svar på hur de ser på bristerna och vilka åtgärder som vidtagits eller planeras.

Det råder brist på tillgängliga vårdplatser på akutsjukhusen. Det leder i sin tur till stora problem med att patienter blir liggande på akutmottagningarna, enligt en rad tillsynsbeslut från Ivo under hösten.

— En akutmottagning är inte byggd för att vårda patienter på plats. Det finns inget kök, eller tillräckligt med toaletter eller sängar, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet och akutsjuksköterska.

— Det innebär att patienter skadas och att våra medlemmar drabbas av ohälsa, att sjuktalen ökar och att ännu fler slutar. Det finns ett systemfel.

"Ansträngd bild"

På onsdagen kom ett så kallat kritikbeslut mot Norrlands universitetssjukhus i Umeå, medan Ivo de senaste dagarna även kritiserat Centralsjukhuset i Karlstad, Centrallasarettet i Växjö och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Sjukhusen sällar sig därmed till en allt längre lista där sedan tidigare även exempelvis Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Universitetssjukhuset i Örebro, Helsingborgs lasarett och Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund ingår.

— Det är olika utmaningar beroende på vilket sjukhus det är, men sammantaget ser vi en ansträngd bild på samtliga sjukhus, säger Marie Åberg, som är ansvarig för Ivos nationella tillsyn av akutsjukvården.

Risk för skador

Totalt har 27 sjukhus granskats, varav ett tiotal beslut redan är fattade och resterande väntas de kommande veckorna.

Men bilden är tydlig redan nu.

— Vi ser att alla regioner har utmaningar när det gäller att tillgodose en god och säker vårdmiljö, säger Marie Åberg.

— Vi ser både en risk för vårdskador och att vårdskador redan har inträffat kopplat till brist på disponibla vårdplatser.

Platsbristen i sin tur beror främst på att det saknas personal, i första hand sjuksköterskor, för att bemanna vårdplatserna.

Flyr sjukhusen

Enligt Sineva Ribeiro är det kanske största bekymret att så många sjuksköterskor flyr den offentliga vården för andra jobb.

— Vi ser en ökning, att fler lämnar än vad vi någonsin sett tidigare. Vissa lämnar inte vården helt, men de lämnar regionerna som arbetsgivare, säger hon.

— Så någonstans tappar regionerna och våra sjukhus kompetens.

Några snabba och enkla – eller billiga – lösningar finns inte, konstaterar hon. Det behövs dock fler sjuksköterskor i många delar av vården.

— Man behöver bygga ut den goda, nära vården. Då måste vi öka kompetensen även inom äldrevården och hemsjukvården, säger Sineva Ribeiro.

— Men vi behöver också en god arbetsmiljö och fler kollegor på våra sjukhus. Det finns inte bara en lösning, utan du behöver titta på villkor, arbetstider, arbetsmiljön, lönen och så vidare. Det är många delar som regionerna behöver jobba med.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.