Måndag 21 Jun
Stockholm

"Vänsterpartiet inget offer"

Det är inte synd om Lars Ohly, säger miljöpartiets Peter Eriksson. (TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Efter extrakongressen om EU-valplattformen inledde miljöpartiet sina kommun- och landstingsdagar i Göteborg. I inledningstalet tog språkröret Peter Eriksson upp samarbetet med socialdemokraterna och synen på vänsterpartiet, som inte är med.

- Jag kan inte respektera vänsterns försök att framstå som offer och utstött. Det är inte synd om Lars Ohly. Det är smaklöst och helt enkelt fel att påstå det, sade Eriksson.

Han pekade på en rad tillfällen det gångna året då Ohly uppgett att vänsterpartiet inte vill gå till val på en gemensam valplattform. Eriksson tog också upp socialdemokraternas och miljöpartiets krav på att vänsterpartiet accepterar de ekonomiska spelreglerna för regeringens budget.

Miljöpartiets extrakongress antog tidigare på lördagen en EU-valplattform med ett 60-tal krav. Tyngdpunkten ligger på klimatpolitiken, där partiet vill att EU ska engagera sig mer och få mer att säga till om.

- Det är en bra plattform. Svenska folket är starkt kritiskt till EU, men vill att EU ska arbeta mer med klimatfrågan. Miljöpartiet och svenska folket står därför tydligare än någonsin på samma linje och det lägger grunden för att vi gör ett kanonval, sade språkröret Peter Eriksson efteråt.

Kongressen skärpte partistyrelsens förslag rejält när det gäller hur mycket EU ska minska koldioxidutsläppen, från "minst 40 procent" till hela 80 procent 2020. Det kan jämföras med den minskning på 20 procent som EU:s ledare hittills har kommit överens om.

Enligt Eriksson handlar det dock inte om att 80-procentsmålet ska uppnås enbart med åtgärder i Sverige och i övriga EU, vilket skulle bli mycket tufft för både hushåll och industri.

- Målet på 80 procent bygger på att vi ska göra ännu mer internationellt som EU ska kunna tillgodoräkna sig.

Även språkröret Maria Wetterstrand tolkar kongressens beslut som att den vill se betydligt större EU-insatser i fattiga länder.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela