Fredag 18 Jun
Stockholm

Läkare bunkrar Tamiflu

Misstror vaccinet - skriver ut Tamiflu till sig själva och till sina anhöriga.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Världen står inför en pandemi och i Sverige förbereds massvaccineringar mot svininfluensan. Nyheter24 kan i dag avslöja att läkare misstror vaccinet och bunkrar influensamedicinen Tamiflu till sig själva och sina familjer. En läkare på Hudiksvalls Hälsocentral berättar att minst tre osmittade läkare har skrivit ut läkemedlet för privat bruk.

– Jag har hört tre läkare berätta om att de har skrivit ut Tamiflu till sig själva och till sina familjer, säger läkaren som vill vara anonym, till Nyheter24.

– Jag tycker att det är provocerande om det sker i stor omfattning. Vi läkare ska verka för att inte skapa masshysteri kring svininfluensan. Då är det dubbelmoral att skriva ut Tamiflu till sig själv.

Läkarna tillhör en prioriterad grupp när Sverige ska massvaccineras, men i kåren finns en utbredd oro för vaccinet. Många läkare tycker inte att vaccinet är tillräckligt utrett och vill därför inte vaccineras.

– Sverige ska massvaccineras men det är många läkare som inte vill vaccineras själva eftersom det inte är ordentligt testat för biverkning. Samtidigt ska man vaccinera andra. Det blir märkligt, säger läkaren.

Finns det fall då du tycker att det är acceptabelt att skriva ut Tamiflu till sig själv och till sin familj?

Jag har hört att läkare har skrivit ut det till sig själva när de ska åka utomlands. Det tycker jag är okej eftersom man inte vet vilken vård man kan få utanför Sverige. Men om man blir sjuk i Sverige så finns ju sjukvården för läkare också.

– Jag tolkar det som att läkarna garderar sig. Om vaccinet visar sig vara overksamt så har de i alla fall tamiflu. Jag tillråder inte att man äter Tamiflu utan att vara smittad. Det är om man är exponerad för en smittad patient och och tillhör en särskild riskgrupp som det är befogat, säger Sören Andersson som är avdelningschef på virologiska avdelningen på Smittskyddsinstitutet.

Sören Andersson ser många problem med bunkring av Tamiflu. Ett av dem är att användandet leder till en ökad risk för resistens.

– Om förskrivningen sker i en liten omfattning så påverkar det inte resistensen, men om det är mer allmänt så undergräver det tilltron till vaccinet och risken för resistens ökar. Om det bara är några enstaka som skriver ut Tamiflu så påverkar det inte epidemibekämpningen. Om det skulle vara mer allmänt förekommande så måste man fundera på vad man vet om pandemin och viruset. Då är det ett informationsproblem, säger Sören Andersson.

Apoteket rapporterar inte

På Apoteket har man ännu inte sett några tendenser till bunkring.

– Vi har inte hört talas om att läkare bunkrar Tamiflu. I samband med fågelinfluensan förekom det, säger Elisabet Linge Bergman, som är presschef på Apoteket AB.

Apoteket rapporterar inte om läkare som skriver ut Tamiflu till sig själva och till anhöriga. Man för inte heller någon statistik över förskrivningarna.

– Vi tycker förstås att läkare ska följa smittskyddets rekommendationer och inte skriva ut mer än nödvändigt. Vi ser om en läkare skriver ut medicin till sig själv, men det är ingenting som vi rapporterar, säger Elisabet Linge Bergman.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Uppsala har man inte hört talas om någon bunkring av Tamiflu.

– Det är ju så att varje område har en chef som skulle reagera om kostnaderna skulle skena iväg för recept. Man kan spåra det till en enskild läkare, säger Göran Ekstedt, som är kommunikationschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Det behöver inte heller vara olämpligt att en läkare skriver ut Tamiflu till sin familj. Det kan ju vara så att familjen ska resa bort till Mexiko.

Ingen stor affär

På Hudiksvalls Hälsocentral är man inte särskilt bekymrade över förskrivningarna av Tamiflu. Verksamhetschefen Märit Mörk Lindqvist har inte hört talas om bunkringen när Nyheter24 söker henne för en kommentar. Hon hänvisar till den medicinska rådgivaren Hans Johansson som tar det hela med ro.

– Det här är ingen stor affär. Jag vet hur många recept som har förskrivits och det är absolut ingen bunkring. Det skrevs ut betydligt mer vid den förra influensan. Förskrivningen av Tamiflu har ökat med fem miljoner kronor. Jag tror inte att Hudiksvall står för den ökningen, säger Hans Johansson.

Men är det inte ett problem att osmittade läkare skriver ut Tamiflu till sig själva och till sina familjer?

– Det finns ingen begränsning i förskrivningen. Det är jämförbart med att skriva ut antibiotika. Vi vet ju inte hur det ser ut på andra sjukhus. I själva verket kanske vi skriver ut ovanligt lite, säger Hans Johansson.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela