"Drogmissbruket är väldigt utbrett över hela landet"

- 22/02/2012, 20:03 -
Amfetamin är näst efter cannabis den vanligaste drogen i Sverige. Den ekonomiska tillgängligheten och det fysiska utbudet har ökat markant på senare år.
1 av 6

Amfetamin är näst efter cannabis den vanligaste drogen i Sverige. Den ekonomiska tillgängligheten och det fysiska utbudet har ökat markant på senare år.

Tullverket

Ecstasy är i jämförelse med drogerna ovan inte alls lika vanligt förekommande i Sverige. På senare år har polisen sett en minskning av utbudet.
2 av 6

Ecstasy är i jämförelse med drogerna ovan inte alls lika vanligt förekommande i Sverige. På senare år har polisen sett en minskning av utbudet.

SERGIO PONTORIERO/AP/Scanpix

Marijuana är landets vanligaste drog. Sedan 1991 har det skett mer än en tjugodubbling av marijuanabeslagen i Sverige.
3 av 6

Marijuana är landets vanligaste drog. Sedan 1991 har det skett mer än en tjugodubbling av marijuanabeslagen i Sverige.

Eric Risberg/AP/Scanpix

Haschpriserna i Sverige har enligt CAN sjunkit med närmare 30 procent sedan 1991.
4 av 6

Haschpriserna i Sverige har enligt CAN sjunkit med närmare 30 procent sedan 1991.

FREDRIK SANDBERG / SCANPIX

Gatupriset för heroin har sjunkit med 60 procent sedan slutet av 80-talet. Polisen och tullen har problem med att komma åt heroinsmugglingen.
5 av 6

Gatupriset för heroin har sjunkit med 60 procent sedan slutet av 80-talet. Polisen och tullen har problem med att komma åt heroinsmugglingen.

Brennan Linsley/AP/Scanpix

Kokain har blivit allt vanligare i Sverige de senaste tio åren. Utbudet har blivit större och drogen har blivit något av en innedrog. Från 1990 har gatupriset sjunkit med närmare 50 procent.
6 av 6

Kokain har blivit allt vanligare i Sverige de senaste tio åren. Utbudet har blivit större och drogen har blivit något av en innedrog. Från 1990 har gatupriset sjunkit med närmare 50 procent.

Claudio Bresciani / SCANPIX

Drogflödet in i Sverige beräknas vara allt större och narkotikamissbruket ökar.– Det finns ingen plats i Sverige där knarket inte förekommer, säger Gerhard Larsson, utredare för Missbruksutredningen.

Priserna på droger har halverats i Sverige de senaste tio åren och följden har blivit att missbruket ökat. Enligt regeringens missbruksutredning förväntas antalet tunga missbrukare i Sverige stiga från dagens 29 500 till 46 000 år 2020.

– Det finns ett större inflöde av droger i Sverige som gör att priserna går ner. Drogmissbruket är väldigt utbrett i hela landet, det finns ingen plats i Sverige där knarket inte finns. Men det förekommer främst i storstäderna, säger Gerhard Larsson utredare för regeringens Missbruksutredning, till Nyheter24.

"Fler använder droger lite då och då"

Enligt Larsson har droganvändningen förändrats avsevärt de senaste 15-20 åren. Det finns fler som använder droger sporadiskt och missbruket återfinns inom alla samhällsklasser. I dag beräknas 77 000 svenskar vara riskbrukare som använder narkotika några gånger per månad.

– Man kan säga att drogerna gjort en klassresa. I dag används narkotika även av de mer väletablerade samhällsgrupperna som har välordnade liv. Man är mer benägen att testa droger och tycker det är lite spännande, säger Gerhard Larsson, och fortsätter:

– Det har även blivit något av en innegrej att testa på droger, särskilt i festsammanhang. Bland personer i tjugo- till trettioårsåldern har det blivit allt vanligare.

"Centralstimulerande droger är populärast"

Stewe Alm
, strategisk analytiker på Rikskriminalen, menar att det är de centralstimulernade drogerna som är mest populära i dag.

– De mer introverta drogerna som var populära på 70-talet är på väg bort. Nu är trenden mer profilerade centralstimulerande droger, i dag ska man ju vara vaken 24 timmar om dygnet och ha massa vänner, säger han till Nyheter24.