Här är de största hoten mot Sverige i dag

- 19/03/2012, 16:15 -
1 av 2

foto: Leif R Jansson/Scanpix

2 av 2

foto: Dolores Ochoa/AP/Scanpix

Storbritannien uppdaterade nyligen sin lista över tänkbara hot och kriser med solstormar och isländska vulkanutbrott. Men i Sverige är resistenta bakterier i topp över de största hoten.

Vulkanutbrott har lagts till på britternas krislista efter vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott 2010, då aska orsakade kaos i den europeiska flygtrafiken. Även solstormarna, som är utbrott av magnetisk energi och laddade partiklar, har lagts till på listan. De kan inte skada människor men allvarligt störa elnät, GPS och satelliter.

Även i Sverige finns en lista över risker och hot mot landet. Myndigheterna lyfter här bland annat fram terrorism, smittsamma sjukdomar och kärntekniska olyckor som tänkbara scenarier.

Nyligen beställde regeringen av MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) en rapport över tänkbara framtidsscenarier i kriser och hot. Redovisningen pekar bland annat på försämrad folkhälsa, terrordåd, antibiotikaresistenta bakterier och hög arbetslöshet som möjliga risker.

Maria Wahlberg, analytiker på MSB, säger till Nyheter24 att rapporten visar på möjliga scenarier och att man inte ska känna en direkt oro.

– Det är viktigt att framhålla att detta inte är förutsägelser utan saker som kan inträffa på ett tänkbart plan. Men de är fullt möjliga.

Som exempel ger hon antibiotikaresistenta bakterier och vilken effekt det kan få.

– Det här är en utveckling som man diskuterar mycket kring. Det kan få konsekvenser för samhället överlag, i allt från resande till hygien.

Johan Struwe, docent på Smittskyddsinstitutet, instämmer och menar att Sverige redan är drabbat av dessa bakterier.

– Vi har dem redan här, men är visserligen mindre drabbade än andra länder i Europa. I bland annat Grekland är det vanligt att man inte kan behandla patienter.

Han säger att antibiotikaresistenta bakterier kan orsaka ett medicinstk dilemma.

– Risken är ju att man inte kan rädda livet på patienter. Det har redan förekommit dödsfall bland både spädbarn och gamla i Sverige för att bakterierna var oväntat resistenta. Viss avancerad behandling fungerar inte utan effektiva antibiotika, men vi hoppas att de resistenta bakteriernas spridning kan bromsas.