Stockholm

Valet 2022: Partiernas ställning till skenande drivmedelspriser

Ebba Busch, genrebild på bensin, Jimmie Åkesson och Magdalena Andersson.
Priset på bensin och disel skenat iväg till rekordnivåer. Nyheter24 reder ut hur Sveriges riksdagspartier ställer sig i frågan inför valet 2022. Foto: Stefan Jerrevång/ TT, Fredrik Sandberg/TT och Henrik Montgomery/TT

En stor del av befolkningen har drabbats av de allt mer stigande priserna vid pumpen, vilket gör det till en brinnande fråga inför valet 2022. Hur tänker våra politiker kring frågan om bensinskatt och reduktionsplikt egentligen? Det reder Nyheter24 ut.


Läs mer

Valet 2022 närmar sig med stormsteg och runt om i landet gör sig svenskarna redo att rösta fram det parti de tycker ska leda Sverige de kommande fyra åren.

En fråga som varit brinnande aktuell det senaste året är priserna på drivmedel, som skenat iväg till rekordnivåer. Men hur ställer sig Sveriges riksdagspartier i frågan om reduktionsplikt, och vad vill de göra åt de dyra priserna vid pumpen? Det reder Nyheter24 ut.

Vad är reduktionsplikt?

Reduktionsplikten i Sverige, för bensin och diesel, infördes den 1 juli 2018. Detta för att främja användningen av så kallade biodrivmedel, alltså mer klimatsmarta drivmedel.

Med reduktionsplikten har alla leverantörer av drivmedel ett krav på sig att minska växthusgasutsläppen från berörda drivmedel med en viss procentsats, skriver Energimyndigheten på sin hemsida.

Det innebär att det blandas in biodrivmedel i bensin och diesel för att sänka koldioxidutsläppen. Den 1 juli 2021 infördes även reduktionsplikt för flygfotogen.

Vill Socialdemokraterna höja eller sänka drivmedelspriserna?

Socialdemokraterna vill se till att utsläpp från vägtrafiken minskar. Detta genom att införa höjda krav på att blanda in förnybart i bensin och diesel. Partiet vill även dela ut en bonuspeng till den som köper en miljöbil, och de vill se att EU sätter ett slutdatum för bensin- och dieseldrivna bilar.

I mars, med anledning av prishöjningarna vid pumpen, presenterade regeringen ett stödpaket på 14 miljarder kronor. Här kan du läsa mer om hur stödpaketet påverkar din plånbok.

Statsminister Magdalena Andersson. Foto: Martin Sylvest/TT

I det, förutom åtgärder gällande elpriserna som också skenat, fanns flera punkter gällande drivmedel. Enligt förslaget sänks bränsleskatten med 1,30 kronor per liter från den 1 juni, detta utöver den redan beslutade sänkningen på 50 öre som trädde i kraft den 1 maj, samt att alla privatpersoner som äger en bil ska kompenseras med 1000 kronor.

Samtidigt föreslog regeringen bland annat dessa åtgärder, rörande drivmedel, på längre sikt:

 • Att reduktionsnivåerna för diesel och bensin ska frysas till 2022 års nivåer under 2023.
 • Att den årliga omräkningen av skattesatser på diesel och bensin pausas för 2023, till en beräknad kostnad av 900 miljoner kronor.

Vill Moderaterna höja eller sänka drivmedelspriserna?

Moderaterna vill sänka priset på drivmedel idag. I början av mars gick partiet ut med att de ville sänka dieselpriset med fem kronor. Förslagen som presenterades i Moderaternas krispaket är:

 • Att sänka energiskatten på diesel så den når EU:s miniminivå under tre månader, detsamma gäller för bensin.
 • Att Sverige bör begära undantag från de miniminivåer som anges i EU:s energiskattedirektiv för att kunna ta bort skatten helt på diesel, och energiskatten bör sänkas i lika stor utsträckning.
Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Foto: Christine Olsson/TT

Enligt Moderaterna skulle förslagen ovan innebära att priset på diesel sänks med tre kronor litern. Men för att nå deras mål, fem kronor, vill de att landet ser över hur reduktionsplikten kan reduceras. De vill även sänka bensinskatten ännu mer, något som utfördes i statsbudgeten 2022.

Här kan du läsa mer om Moderaternas politik.

Vill Kristdemokraterna höja eller sänka drivmedelspriserna?

Kristdemokraterna vill sänka priserna vid pumpen. Partiet vill ta fram en ny modell för beskattning av vägtrafik, fordon och bränsle, där målet är att betala skatt när vi kör, istället för när vi tankar.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Även Kristdemokraterna presenterade i mars 2022 ett eget krispaket där de ville:

 • Slopa bensinskatten i tre månader.
 • Varaktigt sänkt reduktionsplikt.
 • Dieselskattebefrielse för jord-och skogsbruk.

Enligt deras egna beräkningar skulle det här innebära att dieselpriset skulle sänkas med över nio kronor och bensinpriset med fem kronor.

Vill Liberalerna höja eller sänka drivmedelspriserna?

Liberalerna ser gärna att Sverige ska röra sig allt mer mot eldrivna bilar för att utsläppen ska minska – snarare än att sänka bensinskatten eller reduktionsplikten – och att det ska bli lättare att välja cykeln eller kollektivtrafik som alternativ.

Deras ståndpunkt är alltså att det är utsläppen som är problemet, och inte bilen i sig. De menar på att den som kör en bil som drivs av fossila bränslen ska betala mer i skatt, än den som köper en elbil. Partiet vill även att Sverige ska öka produktionen av biobränslen och inte importera i samma utsträckning.

Liberalernas partiledare Johan Pehrson. Foto: Stefan Jerrevång/TT

Likt de andra partierna hade Liberalerna en egen lösning för att trycka ner priserna på drivmedel. I en åtgärdsplan från februari i år föreslår de följande:

 • Höj reseavdraget under tre år. Då gäller det en höjning på 18,50 till 23kr/mil för resor med egen bil.
 • Krisanpassa fordonsskatten.
 • Sätt översynen av reduktionsplikten i snabbspår.

Här kan du läsa mer om Liberalernas miljöpolitik.

Vill Vänsterpartiet höja eller sänka drivmedelspriserna?

I mars 2022 presenterade Vänsterpartiet ett förslag om att införa ett pristak för bensin och diesel, då 18 kronor på det förstnämnda. Men partiet tycker även att det är viktigt med beskattning på drivmedel för att "föra bort samhället från det fossila" och sikta mot att bli mer miljövänliga.

Vidare menar de att det inte är rimligt att priserna på drivmedel höjs alltför snabbt, då det är viktigt att kollektivtrafik och andra alternativa transporter hinner byggas ut. Slutsatsen är att Vänsterpartiet tillfälligt vill sänka priserna på drivmedel, men att de generellt sett inte är för lägre bensin- och dieselpriser.

Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Foto: Paul Wennerholm/TT

Partiet har som mål att Sverige ska vara helt fossilfritt till år 2040. Utöver detta vill de även att:

 • Nybilsförsäljning av bensin- och dieselbilar ska upphöra efter 2025.
 • Fossila drivmedel ska stoppas efter 2035.
 • Anslagen till de internationella klimatfonderna ska öka samt att ett nytt klimatbistånd bestående av nya medel införs.
 • En statlig konverteringspremie delas ut till de som gör om sin begagnade fossildriva bil till klimatvänlig drift.

Här kan du läsa mer om Vänsterpartiets ståndpunkt i frågan om drivmedel.

Vill Sverigedemokraterna höja eller sänka priset vid pumpen?

Sverigedemokraterna vill sänka priset på bensin och diesel genom att sänka skatten, momsen och reduktionsplikten. Detta skulle innebära, enligt partiets förslag från mars 2022, cirka fyra till fem kronor lägre pris vid pumpen.

Men den 15 mars presenterade de ett förslag om sänkt skatt på bensin och diesel med två kronor. Men inte som en tillfällig lösning, menar partiet, utan en permanent, något Nyheter24 tidigare rapporterat om.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Foto: Christine Olsson/TT

En annan permanent åtgärd är att partiet vill sänka reduktionsplikten från 30,5 procent till 5 procent för diesel och från 7,8 procent till 2 procent för bensin.

Momsen på drivmedel bör sänkas från 25 procent till 6 procent från den 1 juli fram till årsskiftet. SD:s beräkning är att åtgärderna skulle sänka priset vid pump med 9,45 kronor för diesel och 6,50 kronor för bensin.

Här kan du läsa om Sverigedemokraternas ställning till bensinskatt.

Vill Centerpartiet höja eller sänka drivmedelspriserna?

Centerpartiet vill att miljöbilar premieras för att Sverige ska kunna komma vidare i klimatomställningen, att det ska bli lättare för elbilsägare att ha laddstolpar tillgängliga hemma, samt en förändring av reseavdraget på det sättet att det ska riktas till de som bor på landsbygden. Läs mer om det här.

I ett nytt förslag skriver partiet att de vill sänka bränsleskatten rejält, men då utan att offra klimatet. De vill även minska beroendet av fossil energi.

Centerpartiets partiledare Annie Lööf. Foto: Christine Olsson/TT

I februari presenterade de ett åtgärdspaket för att minska kostnadschocken, där reduktionsplikten behålls och det förnybara gynnas. Men mer tycker de ska göras. I ett nytt förslag skriver partiet att de vill sänka bränsleskatten rejält, men då utan att offra klimatet. De vill även minska beroendet av fossil energi.

Så vill Centerpartiet få bukt på de skenande drivmedelspriserna:

 • Sänka energiskatten på diesel och bensin till EU:s miniminivå under fem månader, men behålla reduktionsplikten.
 • Att EU ger Sverige ett undantag för att kunna ta bort energiskatten på diesel och bensin under fem månader.
 • Att EU ger Sverige ett undantag att ta bort energiskatten på andelen biodrivmedel i låginblandad diesel och bensin, fram till införandet av det nya energiskattedirektivet.

Här kan du läsa hela Centerpartiets förslag.

Vill Miljöpartiet höja eller sänka kostnaderna på bensin och disel?

Miljöpartiet strävar efter att svenska folkets bilar ska köras på förnybara bränslen och el – och att fler ska ha möjlighet att välja bort bilen.

Likt de flesta partierna, i spåren av bland annat Vladimir Putins krig i Ukraina och de ekonomiska påfrestningarna på svenska hushåll, har Miljöpartiet presenterat ett krispaket. Men till skillnad från många andra ser de inte att en sänkning av priserna på drivmedel är rätt väg att gå.

Miljöpartiets språkrör Per Bolund och Märta Stenevi. Foto: Henrik Montgomery/TT

Istället vill de bland annat se ett engångsbidrag på 2 000 kronor till alla invånare i stödområde 1-3, tillfälligt halverad moms på livsmedel under sex månader och ett riktat stöd till kollektivtrafiken.

Om kollektivtrafiken skriver de såhär: "För en stor del av Sveriges befolkning kommer kollektivtrafik att vara det lättaste sättet att undvika ökade transportkostnader. Då är det viktigt att priset på kollektivtrafiken inte också ökar."

De vill även se en höjning av elbilsbonusen i landsbygd.

Här kan du läsa mer om förslaget.

Senaste nytt

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.