Måndag 15 Aug
Stockholm

Valet 2022: Så ser de svenska partierna på att legalisera cannabis

Så tycker partierna om cannabis.
Så tycker partierna om cannabis. Foto: Henrik Montgomery/TT, Jonas Ekströmer/TT, Sofia Ekström/SvD/TT, Claudio Bresciani/TT, Unsplash

Hur ser det egentligen ut i partiprogrammen, vilka är för och emot legaliseringen av cannabis? Nyheter24 reder ut.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Frågan om att avkriminalisera narkotika har varit högt på tapeten i den svenska politiken under en lång period.

Vad tycker partierna om cannabis?

Det kan däremot vara svårt att hålla reda på vilka partier som är för-kontra emot legaliseringen av narkotika, framför allt cannabis.

Därför har Nyheter24 sammanställt en lista på partiernas ställningstagande i frågan.

Så ser Socialdemokraterna på cannabis

Magdalena Anderssons parti Socialdemokraterna ställer sig starkt emot en legalisering av narkotika. De vill se regelförändringar som underlättar för polis och myndigheter att komma åt leverans av knark, vapen och explosiva material via brev, något de menar är en del av arbetet med att bekämpa kriminalitet och organiserad brottslighet.

Varken i partiprogrammet eller på Socialdemokraternas hemsida står det något mer specifikt om deras ställningstagande kring cannabis. Däremot vill de skärpa straffen för överlåtande av narkotika för att hjälpa minderåriga som ofta fungerar som kurirer i kriminella gäng.

De vill däremot se ett ökat stöd i den psykiatriska vården och vården för missbruk.

Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU vill däremot se en mer liberal narkotikalag och en förutsättningslös utredning med anledning av den höga narkotikadödligheten i Sverige. Det är efter ett sådant beslut som man kan börja diskutera en eventuell avkriminalisering.

”Vi tycker även det är problematiskt att kriminella nätverk har narkotikan som huvudsaklig intäktskälla,” skriver SSU:s kommunikationschef Youbert Aziz till Accent.

Så ser Moderaterna på cannabis

I Moderaternas partiprogram understryker de att de står för "en restriktiv narkotikapolitik med fokus på förebyggande syfte". Genom insatser i samhället vill de minska tillgången till droger och hjälpa den som har fastnat i missbruk, liksom sätta in stödåtgärder till dem som visar tendenser till missbruk.

Enligt Ulf Kristerssons parti spelar skolan en stor roll när det kommer till att tidigt upptäcka ungdomar som är på väg in i ett missbruk.

I partiprogrammet står det däremot ingenting specifikt om cannabis.

Moderaternas ungdomsförbund MUF vill däremot se annat. Enligt Accent vill de se en total legalisering av cannabis och göra eget bruk av narkotika legalt.

Så ser Kristdemokraterna på cannabis

Kristdemokraterna lutar sig starkt mot ett samhälle fritt från narkotika. Något specifikt om just cannabis går däremot inte att hitta, men de poängterar tydligt i partiprogrammet att de arbetar för att stoppa alla slags tendenser till drogliberalisering.

De vill rikta insatserna mot de som tjänar pengar på narkotikaförsäljningen, både smugglare och försäljare.

Kristdemokraterna vill se ett förebyggande arbete med rätt behandling för de som fastnat i missbruk, likaså vill de se en brottsbekämpande insats från polis och tull.

Ebba Buschs parti vill öka på kampen mot nätdrogerna och se mer skärpta straff för smugglare och säljare.

KDU, alltså Kristdemokraternas ungdomsförbund, är eniga med KD om att både innehav och bruk av narkotika ska vara förbjudet.

”Att endast avkriminalisera bruket och inte legalisera försäljningen skulle riskera att öka tillgängligheten till knark och därmed också intäkterna till de kriminella gängen som idag säljer,” svarar Linn Hägg, pressekreterare till Accent.

KDU menar att en utredning av narkotikapolitiken är möjlig om målet med utredningen är att få ned dödstalen kopplade till narkotika.

Så ser Vänsterpartiet på cannabis

Vänsterpartiet och Nooshi Dadgostar tar en annorlunda ställning när det kommer till narkotikabruk. I deras partiprogram skriver de att bruk av narkotika kriminaliserades 1988, något de som parti anser var fel. Detta då de vill att personer som hamnat i missbruk ska få vård och en chans att bli friska.

De vill att bruk av narkotika ska avkriminaliseras, vilket då skulle innebära att det inte längre blir olagligt att vara påverkad av narkotika. Samtidigt vill de bibehålla kriminaliseringen av illegala droger; alltså själva innehavet, försäljningen och tillverkningen. På så sätt vill de minska stigmatiseringen kring missbruk och enligt dem kommer polisen kunna fokusera på mer allvarliga brott.

Ung vänster, Vänsterpartiets ungdomsförbund, vill se en avkriminalisering av eget narkotikabruk. De menar att resursuppdelningen är fel i samhället och att fokus snarare läggs på att bestraffa missbrukare snarare än hjälpa dem.

Däremot vill de inte se en full legalisering av narkotika.

”En legalisering skulle leda till att storföretag profiterar på människors missbruk och det skulle leda till att fler hamnar i missbruk. Istället måste vi se till att skapa en betydligt bättre vård för de med missbruk och vi vill att man tillsätter mer resurser till det”, skriver förbundssekreterare Olof Persson till Accent.

Så ser Centerpartiet på cannabis

Centerpartiet tar ett starkt ställningstagande mot legaliseringen av cannabis och andra narkotikaklassade droger såsom kokain och heroin.

Enligt partiet, lett av Annie Lööf, ska det vara olagligt att inneha, sälja och köpa cannabis. 

De vill se en restriktiv narkotikapolitik, men vill samtidigt se ett stärkt arbete vid tullen för att stoppa narkotikan att nå inom de svenska gränserna. Likaså vill de öka insatserna för polisen att nå den internetbaserade droghandeln.

Samtidigt vill de se en bättre missbruksvård med tillgång till läkemedelsbehandling, insatser för minskad spridning av blodsmittor, hjälp inom den psykiatriska vården och sprutbytesprogram för att minska risken för spridning av blodsmittor som HIV och Hepatit C.

Centerpartiets ungdomsförbund har däremot tagit ett annat ställningstagande. De vill avkriminalisera narkotika för eget bruk i syfte att hjälpa istället för att straffa. I linje med ställningstagandet vill de också legalisera narkotika i hopp om att komma åt de kriminella gängen, skriver Accent.

Så ser Liberalerna på cannabis

Även Liberalerna vill se att de hårdaste straffen riktas mot smugglarna, tillverkarna och langarna – samtidigt som den svenska narkotikapolitiken ska byggas på en nollvision mot allt drogrelaterat.

Johan Pehrsons Liberalerna vill att all slags hantering av narkotika, bortsett från medicinsk, ska vara olaglig så att langare inte kan hitta kryphål och för att underlätta polisens arbete att ingripa tidigt i ett misstänkt missbruk.

De vill underlätta för missbrukare, så att de får hjälp snarare än straffas för sitt missbruk. Liksom Centerpartiet vill Liberalerna se över möjligheten för sprututbytesprogram för att minska smittspridning. Likaså är de öppna för möjligheten till en försöksverksamhet med injektionsrum så att de som har ett aktivt missbruk snabbt får kontakt med vården.

Partiet vill se över effekterna av kriminalisering av narkotikaanvändning och samtidigt utvärdera innehav för eget bruk.

Enligt Accent vill Liberalernas ungdomsförbund LUF se att beroende behandlas mer som en sjukdom än ett brott. De anser att innehav av eget bruk inte borde vara kriminellt, och vill därför avkriminalisera och samtidigt reglera all slags narkotika.

De tar dock ett mer drastiskt ställningstagande och vill se att cannabis bör säljas av licenserade återförsäljare.

”LUF får ofta stämpeln att bara vilja liberalisera för att ’folk ska få knarka fritt’. Men vårt huvudsakliga fokus är de utsatta, som enligt oss lider av dagens politik. Det vill vi ändra på,” skriver Hannes Sjöberg, förbundssekreterare för LUF.

Så ser Miljöpartiet på cannabis

Miljöpartiet, Per Bolund och Märta Stenevis åsikter om cannabis står inte specifikt utskrivet i deras partiprogram, men deras syn på arbetet mot narkotika är att samhället ska jobba för att motverka både försäljning och langning.

De ser ett missbruk som en sjukdom och vill förändra lagstiftningen så att den drabbade får vård snarare än straff. Liksom andra partier vill MP öka vårdinsatserna så att missbrukare får bästa möjliga hjälp och stöd att vinna över sitt beroende. Detta vill de lyckas med genom sprututbytesprogram och medicinering, för att nå ett narkotikafritt samhälle.

Miljöpartiets ungdomsförbund, Grön ungdom, har tidigare uttalat sig om en mer liberal narkotikapolitik. De vill avkriminalisera innehav av alla narkotikaklassade preparat för eget bruk, och liksom MP införa injektionsrum och satsa mer på substitutionsbehandling där missbrukare får läkemedel som dövar beroendet.

”Vi vill skifta fokus från straff till vård i svensk narkotikapolitik och föra en skademinimerande politik där färre dör och färre hamnar i en svårare social situation på grund av sin beroendeproblematik,” skriver språkröret David Ling till Accent.

Så ser Sverigedemokraterna på cannabis

Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson ser att lösningen på samhällets narkotikaproblem kräver ett väl organiserat arbete genom omfattande åtgärder på ett flertal plan. Bland annat vill SD införa obligatoriska drogtester i skolan och genom att ge skolan en utbyggd hälsovård kan riskbeteenden uppmärksammas tidigt.

De vill ge skolorna tillåtelse att ingripa för att minska grupptryck bland elever. Samtidigt vill de öka kunskapen i beroendelära bland skolanställda och socialtjänst, samt inrätta fler stödlinjer för anhöriga, kollegor och vänner till den med missbruksproblem.

Sverigedemokraterna vill se skärpta straff för försäljning, smuggling och langning och ge tillsynsmyndigheter fler resurser som kontrollerar utskänkning.

Det finns inga uppgifter om Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ungsvenskarnas åsikter i frågan om narkotika, bortsett från att de vill se ett ökat arbete inom den förebyggande vården.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Senaste nytt

Ivo misstänker: Läkare förfalskade covid-intyg

Publicerades: 1 timme sedan

Sommarstuga nedbrunnen – en gripen

Publicerades: 2 timmar sedan

Syrien: Tre döda i israelisk attack

Publicerades: igår 23:12

1 500 evakuerade efter spansk jättebrand

Publicerades: igår 22:51

Man knivskuren – allvarligt skadad

Publicerades: igår 22:01

Borgmästare kritiseras för uttalande om gängen

Publicerades: igår 20:40

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.