Stockholm

Unik undersökning: Så vill partierna stoppa gängvåldet

Nyheter24 har frågat samtliga partier vad de vill göra åt den organiserade brottsligheten.
1 av 9
Nyheter24 har frågat samtliga partier vad de vill göra åt den organiserade brottsligheten. Foto: tt bild
Polis säkrar spår efter ett väpnat rån i Huddinge.
2 av 9
Polis säkrar spår efter ett väpnat rån i Huddinge. Foto: tt bild
Polis bevakar platsen där en man skottskadades i Hallonbergen förra året.
3 av 9
Polis bevakar platsen där en man skottskadades i Hallonbergen förra året. Foto: tt bild
Bild från polisarbetet i Rinkeby i helgen.
4 av 9
Bild från polisarbetet i Rinkeby i helgen. Foto: tt bild
Polis och tekniker vid avspärrningar i Solna 2013.
5 av 9
Polis och tekniker vid avspärrningar i Solna 2013. Foto: tt bild
Polisarbete i Rinkeby.
6 av 9
Polisarbete i Rinkeby. Foto: tt bild
Avspärrning efter en skjutning på en restaurang i Midsommarkransen i Stockholm.
7 av 9
Avspärrning efter en skjutning på en restaurang i Midsommarkransen i Stockholm. Foto: tt bild
Polisarbete efter skottlossning i Rinkeby.
8 av 9
Polisarbete efter skottlossning i Rinkeby. Foto: tt bild
Polisen i Malmö undersöker en plats där det skett skottlossning, augusti 2015.
9 av 9
Polisen i Malmö undersöker en plats där det skett skottlossning, augusti 2015. Foto: Johan Nilsson/TT

Nyheter24 har frågat samtliga politiska partier.


Läs mer

Sverige har under den senaste tiden nåtts av nyheter om uppgörelser i den undre världen, som tagit plats i offentliga miljöer. Häromveckan kastades en skarpladdad handgranat mot en polisbuss i Malmö, i helgen skedde en skottlossning på torget i Rinkeby i Stockholm, och många menar att det blossat upp ett nytt gängkrig i Göteborg under våren och sommaren. Även i Norrköping har det varit oroligt.

Men vad tänker politikerna göra för att förhindra att den organiserade brottsligheten får fotfäste? Nyheter24 har kontaktat samtliga politiska partier och bett dem ge konkreta förslag.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill främst fokusera på att kriminella organisationer ska ha svårare att värva medlemmar. Men man vill också ge stöd åt personer som vill ta sig ur gäng.

– Vänsterpartiet vill bland annat förebygga och minska rekryteringen av unga till kriminell verksamhet genom att tillsätta en parlamentarisk utredning där den expertis som finns inom området ingår. Utredningens uppdrag ska vara att ta fram förslag på förebyggande åtgärder som kan stoppa den nu ökande rekryteringen. Utredningen ska även ta fram förslag på åtgärder till stöd för personer som ingått i kriminell verksamhet eller i gäng och vill ta sig ur den, säger Torbjörn Björlund, som sitter i justitieutskottet, till Nyheter24.

Bild:TT

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill strypa införseln av illegala vapen och underlätta kommunikationen mellan myndigheter. För att göra detta kommer man lägga fram förlag på att förändra reglerna gällande sekretess mellan myndigheter, och även skärpa straffen även om man anser att det finns annat som är viktigt.

– Anstiftan, försök och förberedelse till grovt vapenbrott ska kriminaliseras. Straffen för explosivvaror och handgranater ska skärpas. Polisen och Tullen ska förbättra sitt samarbete för att stoppa införseln av vapen, säger inrikesminister Anders Ygeman till Nyheter24.

Bild:TT

Miljöpartiet

Miljöpartiet vill göra det svårare att finansiera organiserad brottslighet och göra det svårare att få tag på illegala vapen. Men man tycker också det är viktigt att fokusera på de ungdomar som kan lockas in i brottsligheten.

– De unga som står utanför, och varken tror på samhället eller sin egen framtid, är ett lätt byte för kriminella gäng. Där behövs satsningar på utbildning, arbete och förebyggande insatser, säger Annika Hirvonen, rättspolitisk talesperson för Miljöpartiet till Nyheter24.

Bild:TT

Centerpartiet

Centerpartiet menar att det är svårt att sätta fingret på ett enskild åtgärd, utan menar att en lösning kan vara att skapa framtidstro och ge företag möjlighet att skapa jobb. Men man vill även försvåra rekryteringen till gängen.

– Vi måste utveckla de sociala insatsgrupperna för att förhindra nyrekrytering till den organiserade brottsligheten och underlätta för de som utreder grova brott att i högre grad utbyta information med varandra, ge kommuner bättre stöd för att arbeta mot grov organiserad brottslighet och göra det enklare att säga upp hyresgäster som ägnar sig åt grov organiserad brottslighet, säger Centerpartiets rättspolitiske talesperson Johan Hedin till Nyheter24.

Bild:TT

Folkpartiet

Folkpartiet vill öka den polisiära närvaron, stoppa inflödet av illegala vapen och komma åt den systematiska narkotikahandeln, som man menar är de som oftast har uppgörelser som resulterar i skjutningar. Men man vill också förhindra att ungdomar hamnar i kriminella gäng.

– Vi måste främst förebygga att ungdomar inte hamnar i kriminella gäng utan väljer utbildning och arbete, där har kommunerna en viktig uppgift. De som begår brott, oavsett ålder eller om det är första gången måste få en slags konsekvens, det kan inte vara så att samhället tar för lätt på detta, då blir det som vi ser nu att samma ungdomar återkommande bidrar och stöttar de kriminella gängen med vapen eller narkotikaförsäljning, säger Folkpartiets rättspolitiske talesperson Roger Haddad till Nyheter24.

Bild:TT

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna menar att det förebyggande arbete är vikitgt, och att barn och ungdomar känner att de har en framtid i samhället. Man vill samtidigt skärpa straffen för seriebrott och utöka det internationella samarbetet.

– Den organiserade brottsligheten är ett av våra stora samhällsproblem så den behöver prioriteras. Det är allvarligt att det finns områden där polisen har svårt att utföra sitt arbete på grund av angrepp från ungdomsgäng. Även ambulans, brandtjänst och lokaltrafik angrips. Denna typ av brottslighet hotar viktiga och grundläggande samhällsfunktioner, säger Andreas Carlson, rättspolitisk talesperson för Kristdemokraterna till Nyheter24.

Bild:TT

Moderaterna

För Moderaterna är att strypa tillgången på illegala vapen absolut viktigaste. Moderaterna vill också skärpa straffen för organiserad brottslighet och förbjuda gängsymboler i rättssalarna. Man vill också göra det lättare för myndigheter att utbyta information, och anställa tusen nya poliser.

– Polisen bedömer att kriminella använder skjutvapen i större utsträckning än tidigare. Det är en utveckling som måste brytas och som kräver kraftfulla åtgärder. Det är bland annat mot den bakgrunden vi föreslår att utbilda och anställa tusen fler poliser, säger Moderaternas rättspolitiske talesperson Beatrice Ask till Nyheter24.

Bild:TT

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna vill kriminalisera deltagande i kriminell organisation, vilket gör att man kan fällas för deltagande, inga bara i själva brottsligheten. Man vill också ge en extra miljard till polisen och skärpa straffen.

– I dag är straffen inte avskräckande, utan brott lönar sig. Samtidigt fungerar rättegångar som en skola för grovt kriminella, som lär sig polisens arbetsmetoder och efter ett kortare fängelsestraff kommer ut och fortsätter med sin brottslighet, säger SD:s rättspolitiske talesperson Kent Ekeroth till Nyheter24.

Bild:TT

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.