Nya kärnkraftsproblem uppdagas

- 31/10/2008, 16:34 -

Nya brister har uppdagats i kärnreaktorbygget i Olkiluoto. (TT)

Nya brister har uppdagats i kärnreaktorbygget i Olkiluoto på den finländska västkusten, rapporterar Finlands rundradio, Yle.

Enligt miljörörelsen Greenpeace har svetsningarna av reaktorbyggnadens stålpanel utförts felaktigt och emot givna direktiv.

Strålsäkerhetscentralen STUK gav order om att avbryta svetsningsarbetet i september men efter ett par veckor uppdagades att så ändå inte hade skett. Svetsningsarbetet har utförts vid en polsk verkstad.

Strålsäkerhetscentralens direktör, Lassa Reiman, uppger att bristerna är betydande. Han säger till Yle att verkstaden i fråga upprepade gånger har uppvisat brister i verksamheten.

Greenpeace har vid upprepade tillfällen protesterat mot vad rörelsen anser vara dåligt säkerhetstänkande i projektering och byggande samt bristande information om omfattningen av problemen. I fjol lade Greenpeace fram material om 700 så kallade avvikelser i projekteringen och själva bygget. Greenpeace hävdar att större delen av felen varken offentliggjorts eller åtgärdats. Efter hand har även myndigheterna uppmärksammat och kritiserat säkerhetstänkandet.

Skrivet av: