Söndag 13 Jun
Stockholm

Maud Olofsson grillas i SVT

1 av 3
2 av 3
3 av 3

På tisdagskvällen är det dags för centerledaren Maud Olofsson att möta programledarna Mats Knutson och Anna Hedenmo i SVT:s partiledarutfrågning. Följ grillningen här.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Centerpartiets ledare Maud Olofsson har drabbats av den sämsta tevetiden av samtliga partiledare. Hon tvingas tävla mot Zlatan och landslaget som går en match mot San Marino.

Hon hade haft nytta av mer flyt. Centerpartiet ligger, tillsammans med kristdemokraterna, på delad sistaplats bland allianspartierna. Och i vissa mätningar farligt nära riksdagsspärren på fyra procent.

När hon i SVT:s studio två möter Anna Hedenmo och Mats Knutson handlar första frågan om mat.

Hur viktigt är det att veta för dig vad du äter? Näringsministern svarar att hon tycker det är angeläget, men kan på frågan om varför det inte blev någon lagstiftning om ursprungsmärkning som centerpartiet utlovat i valrörelsen 2002 bara svara att det blev för dyrt.

– Vi tycker att näringen ska ta det ansvaret. De som gör det får ju också mer kunder, säger Maud Olofsson, som menar att politiken på många områden tacklar ett större ansvar än möjligt och önskvärt.

Centerledaren tycker också att den enskilda köparen behöver ta sitt ansvar.

– Man har en enorm makt som konsument och det ska man utnyttja.

Nästa ämne för kvällens utfrågning är miljöbilar och supermiljöbilspremien som centerpartiet drivit igenom i alliansens valmanifest.

– Vårt syfte är att tillsammans med fordonsindustrin få fram fordon som är effektivare och då måste man skärpa definitionen av en miljöbil. Det vi politiker ska leda är teknikskiftet, men vi måste göra det i en takt som konsumenten och fordonsindustrin hänger med i.

Varför har regeringen privatiserat den statliga bilprovningen? undrar Mats Knutson.

– Det är bra för konkurrensen. Det är bra för effektiviteten.

Maud Olofsson fortsätter på det ideologiska resonemanget.

– Tillgängligheten är inte tillräckligt bra. Man får vänta i köer. Och då tycker vi att det är bra att konkurrensutsätta. Till vänster tror man att staten är den bästa skötaren av allting. Det tror inte jag som liberal.

Hur kommer det sig att centerpartiet går med på att det byggs ny kärnkraft undrar Anna Hedenmo.

– Jag har velat bygga förnybart, jag har velat energieffektivistera och när jag såg då en historisk uppgörelse och att kunna hitta möjligheter att äntligen skapa stabila spelregler och bygga ett tredje ben i vår energiförsörjning då var jag också beredd att kompromissa när det gäller kärnkraften. Jag har fått leva med kärnkraften i 35 år och tack och lov har det gått väl och då får jag fortsätta leva med det. Men då får jag också det som jag vill ha mer av. Nämligen förnybart.

Men centerledaren gör också klart att centerpartiet och hon inte tycker att kärnkraften är en långsiktig energikälla.

På frågan om det är något Olofsson ångrar med hänsyn till att 400 000 människor går arbetslösa svarar hon att det kanske finns någon liten sak. Pressad av Anna Hedenmo nämner hon att regeringen hade kunnat sänka arbetsgivaravgifterna för ungdomar mer.

I arbetsmarknadspolitiken är näringsministern erkänt mer radikal än sin regeringschef, Fredrik Reinfeldt, och hans nya moderater. Maud Olofsson talar klarspråk också om vad hon tycker om lagen om anställningsskydd.

– Sist-in-först-ut-principen låter ute ungdomar och invandrare på arbetsmarknaden. Och småföretagarna säger själva att det är turordningsreglerna som ställer till det för dem. För de vågar inte anställa.

Maud Olofsson lovar att fortsätta kämpa för att luckra upp las, men säger att allianssamarbetet ändå burit frukt.

– Vi får lärlingsanställningarna, vi får medlingsinstitutet.

Om samarbetet med "storebror" moderaterna hävdar hon att det trots allt är jämlikt.

– Vi har en röst var. alla ska vinna och alla ska delta. och det är förklaringen till varför alliansen fungerat så väl.

Apropå att centerpartiet gått ner i nästan varje val sedan 70-talet säger hon:

– Jag tror att vi har behövt modernisera oss och det är det jag försökte göra under min tid som partiledare. ta historien med sig men också bygga för framtiden. vi har blivit tydligare med våra liberala värderingar. det uppskattade väljarna i förra valet och vi blev tredje största parti.

Om s-ledaren Mona Sahlins uttalande att om sverigedemokraterna blir vågmästare och det rödgröna blocket störst ringer hon Maud Olofsson är centerledaren bestämd.

– Aldrig i livet att jag sätter mig i en regering med en kommunist, säger hon och utesluter varje regeringssamarbete med vänsterpartiet.

Samtalet glider, efter en glidning iväg till Kina (där Maud Olofsson säger sig ha framträtt i en talkshow), in på företagarfrågor.

Maud Olofsson blir hårt pressad för att regelförenklingen inte bedrivits med någon vidare fart. Och hon tvingas konstatera att företagarna får vänta till efter valet. Om alliansen vinner.

– Vi måste gå vidare och se till att det blir enklare.

På frågan om hur miljöminister Andreas Carlgrens (c) uttalande om att Vattenkraft inte borde äga kolkraftverk går ihop med att Vattenfall äger tyska kolkraftbolaget Nuon får Maud Olofsson det svettigt i SVT-grillen.

Hon dribblar dock bort frågan genom att konstatera att hon, eller Carlgren, som minister, inte kan gå in och styra en myndighet i detaljerna.

– Vi får inte ägna oss åt ministerstyre. Men vi har nya ägardirektiv nu som säger att vi inte ska äga kolkraft. Och nu är det upp till styrelsen att leva upp till det här. Vilket jag är säker på att de kommer att göra.

Kommentera
Kopiera länk
Dela