Stockholm

Tolgfors hårt kritiserad

Försvarsministern får hård kritik från de egna medarbetarna - vägrar svara.


Läs mer

Det stormar ordentligt om försvarsminister Sten Tolgfors (m).

Först fick han hård kritik av fp-ledaren Jan Björklund på grund av nedskärningarna i försvarsbudgeten. Och nu framkommer det att Tolgfors får hård ktitik från sina egna medarbetare i en intern medarbetarundersökning, skriver Politikerbloggen.

I den stora undersökningen som genomförts på försvarsdepartementet blir Sten Tolgfors hårt kritiserad av de egna medarbetarna. Både chefer och enskilda tjänstemän upplever de förändringar som genomförts med nya ledningen har fått katastrofala följder.

Vägrar svara på kritiken

Sten Tolgfors själv vägrar att låta sig intervjuas om kritiken, och väljer i stället att svara via sin nystartade blogg, där han inte kan få några motfrågor. Det är inte heller tillåtet att kommentera på bloggen.

– Det är organisationen som är kritiserad — inte personerna, menar Tolgfors, som skriver:

“Organisationen är föråldrad och därför under förändring.”

I stället för att ta åt sig den kritik som riktas direkt mot den egna politiska ledningen så skyller Sten Tolgfors istället på yttre omständigheter.

Medierna, ministerbyte, FRA-frågan och det ekonomiska underskottet i försvaret är felet, menar ministern, skriver Politikerbloggen.

Märklig syn på medarbetarna

Här är ett axplock av kommentarerna:

“Det finns en märklig syn på medarbetarna, istället för att försöka behålla kompetens finns en attityd att man ska vara tacksam att få arbeta i Regeringskansliet. Kom inte här och klaga, det finns massor av personer som vill jobba här.”

“Den nyinrättade ordningen för beredning är inte funktionell. Den är gammaldags, byråkratisk och onödigt hierarkisk. Den skapar olyckliga avstånd mellan en mycket lojal, kompetent och ambitiös tjänstemannakår och den politiska ledningen.”

“Den politiska ledningen har distanserat sig från tjänstemannaorganisationen på ett unikt sätt."

“Politiska ledningen har byråkratiserat verksamheten på ett sätt som jag aldrig sett tidigare.”

“Just nu känns det som om det bästa en handläggare kan göra är att sitta på sitt rum och hantera ärenden, leverera resultatet, utan att förvänta sig någon feedback eller överhuvud taget något intresse för situationen på individnivå.”

Läget är oroväckande

“Jag upplever att avståndet mellan tjänstemän och politiker har vuxit under det senaste året. I flera fall upplever jag att det bara är en mindre krets av ‘invigda’ som får tillgång till information från politiska ledningen och har deras öra.”

“Läget inom Försvarsdepartementet är oroväckande och någon förbättring synes inte, snarare förefaller det bli än värre.”

“Under alla de år jag nu arbetat vid Försvarsdepartementet har jag aldrig upplevt så dålig stämning som nu och haft så liten arbetsglädje som nu, vilket beror på den totala oreda, ökade byråkrati och rörlighet som numer råder vad gäller ledning och arbetsformer i huset. /?/ Om inget drastiskt görs så riskerar hela organisationen att totalt ‘flippa ur’?”

Kommentarerna är hämtade från Politikerbloggen.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.