"Ökad radikalisering i Rosengård"

De boende tycker sig se en ökad radikalisering.


Det har skett en allmän radikalisering i stadsdelen Rosengård i Malmö under de senaste fem åren anser en majoritet av de tillfrågade i en undersökning. Kommunen måste ges förutsättningar att motverka subkulturer, anser forskarna.

Forskarna Magnus Ranstorp och Josefine Dos Santos har på regeringens uppdrag gjort en kunskapsöversikt av förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism och radikalisering. Man har även gjort djupintervjuer med personer inom bland annat skola och polisen i stadsdelen Rosengård i Malmö.

Forskarna skriver att en stor majoritet av de svarande anser att det under de senaste fem åren skett en allmän radikalisering i bostadsområdet, där en majoritet av invånarna har utländsk bakgrund.

Ranstorp och Dos Santos beskriver hur "ultraradikala" islamister som tillhör källarmoskér i området "predikar isolering och agerar åsiktskontrollanter samt upprätthåller en stark hotkultur, där främst kvinnor trakasseras fysiskt och psykiskt".

"Nyinflyttade familjer som aldrig varit speciellt religiösa eller traditionella uppger att de levde friare i hemlandet än i Rosengård", skriver de båda forskarna som är verksamma vid Försvarshögskolan och Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier.

Andreas Konstantinides (S), ordförande i stadsdelsnämnden i Rosengård, säger till TT att han delar rapportförfattarnas bild av en tilltagande islamsk radikalisering i området. Det finns personer som fungerar som "åsiktspoliser" och som talar om för andra vilka regler som ska gälla.

– Jag tror faktiskt att de här radikala individerna är ganska få. Men de påverkar genom att manipulera och utnyttja situationen, säger Konstantinides.

Ett stort problem för kommunen är, menar han, att man inte ens vet hur många personer som bor i Rosengård. Det finns en officiell invånarsiffra, men därutöver finns en ström av nyanlända flyktingar som kommunen på grund av sekretessregler inte känner till.

Svenska språket och utbildning eller arbete är, enligt Konstantinides, nycklarna för att komma in i det svenska samhället och förstå hur det fungerar. Men nytillströmningen gör att kommunen inte hinner i kapp. I stället frodas utanförskap i arbetslöshet och trångboddhet.

Som en resurs för att motarbeta religiös extremism ser Andreas Konstantinides den stora massan av mer moderata muslimer på Rosengård som irriteras och oroas över de radikalas framfart.

– Men får försöka mobilisera de goda krafterna. Vi har till exempel ett bra samarbete med Islamic Center som driver den stora moskén i Malmö.

Skrivet av:

Senaste nytt

Källor: Två civila för varje död Hamas-milisman

Brett stöd för försvarsavtal med USA

Stödet för det nya försvarsavtalet med USA är brett i riksdagen. Vänsterpartiet varnar dock för att överlåta rätten till USA att döma amerikanska soldater som begår eventuella brott i Sverige.

Trots kronlyftet – handlaren sänker inte priset

Trots att kronan stärkts de senaste månaderna blir maten inte billigare. Men snart kan det vända. En starkare krona kommer att sätta avtryck i lägre livsmedelspriser under 2024, säger Robert Bergqvist, senior ekonom på SEB.

Asiens ledande börser backar

De ledande börserna i Asien backade i förmiddagshandeln på tisdagen.

De drack giftvatten – HD avgör tvist om skadestånd

Tusentals människor fick i sig giftiga ämnen via dricksvattnet. Nu avgör högsta instans en långdragen tvist, som handlar om ifall de som druckit PFAS-förgiftat vatten ska ha rätt till skadestånd eller inte.

Kim: Kvinnor behöver föda fler barn

1 timme sedan
Den nordkoreanska regimen manar befolkningen att skaffa fler barn, rapporterar statskontrollerade medier.