Fredag 17 Sep
Stockholm

Socialen rotar på facebook - till vilken nytta?

Har socialtjänstens handläggare verkligen inte något bättre för sig?

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Nyligen fattade Socialtjänsten beslut om att deras handläggare ska få nyttja facebook, bloggar och andra sociala medier som källor när de samlar information för att fatta beslut om sina klienter.

En utveckling som fått kritik för att vara integritetskränkande.

Men frågan är om det också är slöseri med tid? Elisabet Svedberg, enhetschef på socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning, har ingen klar uppfattning om hur mycket tid arbetet kommer att ta – eller bör ta.

- Det är en svår fråga. Det handlar om att man ska få tag i så mycket information som möjligt för att handlägga ärendet. Man försöker samla in så mycket som möjligt så man får en bra bild av läget och situationen, men det varierar från fall till fall, säger hon till Nyheter24.

Avsätts extra resurser till det här eller tar Facebook-letandet tid från handläggarnas övriga sysslor?

- Nej, det inkräktar inte utan ingår i det ordinarie arbetet, man använder ju nätet på många sätt, och det här är ett av dem.

Men vad tror man sig kunna hitta på facebook? Skriver man verkligen sina hemligheter där?

- Handlar det om ekonomiskt bistånd kanske de skriver på facebook att de jobbar svart eller liknande. Jag vet inte vad man skriver där, jag är inte med på facebook.

På facebook och i andra sociala medier frågar folk sig om handläggarna har för lite att göra om de ska in och rota i folks bloggar.

- Nej, de har en väldigt pressad arbetssituation, men det handlar om att få en nyanserad bild.  Många socialsekreterare är betydligt yngre än jag och för dem är det kanske mer naturligt att kolla där. Men det ska jag säga att det är nog inte första källan för nån, säger Elisabet Svedberg till Nyheter24.

Kommentera
Kopiera länk
Dela