Stockholm

Regeringens nya budget: Högre A-kassa och sänkt drivmedelsskatt

Regeringen presenterade sin nya budget.
Regeringen presenterade sin nya budget. Foto: Pontus Lundahl/TT och Henrik Montgomery/TT

Totalt lägger regeringen reformer för 40,4 miljarder kronor för nästa år – bland annat på en högre a-kassa och ett förstärkt jobbskatteavdrag.


Läs mer
Fakta: Budgeten

Reformer: 40,43 miljarder kronor

Statsbidrag till kommuner: 6 mdr

Höjt jobbskatteavdrag för äldre: 0,77 mdr

Förstärkt yrkesvux och praktikplatser: 0,45 mdr

Sänkt skatt på bensin och diesel: 6,84 mdr

A-kassa, permanent höjd nivå: 5,8 mdr

Höjt försvarsanslag: 5 mdr

Vård/omsorg t. ex. fler vårdplatser): 2,1 mdr

Höjt reseavdrag: 1,60 mdr

Skola (t. ex. speciallärare, läromedel): 1,59 mdr

Rättsväsende, höjda anslag: 1,43 mdr

Laddstolpar, vätgastinfrastruktur: 1,09 mdr

Ökat vägunderhåll: 1 mdr

Mer pengar till bredband: 0,6 mdr

Industriklivet (klimatinvesteringar): 0,6 mdr

Förlängt tillägg i bostadsbidraget: 0,52 mdr

Klimatklivet (laddstolpar): 0,4 mdr

Sänkt bränsleskatt, arbetsmaskiner: 0,38 mdr

Forskningsanläggningen ESS: 0,36 mdr

Ökad skattereduktion för solceller: 0,28 mdr

Extra medel till sjukpenningen: 0,21 mdr

Skydda våtmarker: 0,2 mdr

Slopad avfallsförbränningsskatt: 0, 41mdr

Ökade anslag Migrationsverket och migrationsdomstolar: 0,57 mdr

Fotnot: Mdr= miljarder kronor

På tisdagen presenterade regeringen, med finansminister Elisabeth Svantesson (M) i spetsen, sin nya budget.

Moderaterna lovade jobbskatteavdrag och sänkt skatt på pensioner i valrörelsen för 30 miljarder. Det löftet verkar inte infrias redan 2023, bortsett från att äldre får ett förstärkt jobbskatteavdrag.

Ingen sänkt skatt på ISK-konton

Som väntat finns inte heller sänkt skatt på sparande på så kallade ISK-konton med. En skatt som försvinner är avfallsförbänningsskatten, vilket kostar statskassan 410 miljoner kronor.

Ökade statsbidrag till kommuner

Regeringen föreslår 6 miljarder kronor i ökade statsbidrag till kommunerna. Sveriges Kommuner och Regioner har sagt att behovet för att täcka upp för stigande priser ligger på 10 miljarder kronor.

Förstärkt yrkesvux och färre kvotflyktingar

En annan nyhet är förstärkt yrkesvux och fler praktikplatser, vilket kostar statskassan 0,45 miljarder kronor.

Regeringen vill dra ned på kvotflyktingar nästa år och räknar med en besparing på 390 miljoner kronor.

"En utmanande tid ligger framför oss. Sverige bedöms vara i en lågkonjunktur 2023 samtidigt som inflationen pressar hushåll och företag," säger finansminister Elisabeth Svantesson i pressmeddelandet.

Den enskilt största satsningen är sänkningen av energiskatten på bensin och diesel. Det kostar statskassan 6,7 miljarder nästa år.

Högre a-kassa i regeringens nya budget

Men effekten vid pump blir begränsad eftersom det mesta av den skattesänkning som görs "äts upp" av den höga inflationen. Det innebär att bensinpriset bara blir 14 öre lägre per liter och att dieselpriset sänks med 41 öre litern vid pump.

Den näst största posten är 6 miljarder i statsbidrag till kommuner och regioner, den tredje största är förslaget att behålla de högre nivåer i a-kassan som har gällt under pandemin. Det ger en utgift på 5,8 miljarder.

I budgeten föreslås ett riktat stöd till elintensiva företag på 2,4 miljarder. Men de pengarna ska komma från de flaskhalsavgifter som samlats hos Svenska kraftnät, de belastar inte budgeten.

Sänkt skatt på drivmedel och bostadsbidrag

Förslagen som berör folks plånböcker är tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel, tillfälligt tilläggsbidrag för barnfamiljer med bostadsbidrag, förstärkt jobbskatteavdrag för äldre, bibehållen a–kassenivå. De flesta har aviserats tidigare. En stor besparing för staten är den avskaffade klimatbonusen som ger statskassan 2,99 miljarder.

Regeringen sparar in 7,3 miljarder kronor på biståndet, 750 miljoner på järnvägsunderhåll och ett par hundra miljoner på färre kvotflyktingar nästa år.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.