Stockholm

Efter kritiken – apkoppor byter namn

3D-illustration föreställande apkoppsvirus. Arkivbild.
3D-illustration föreställande apkoppsvirus. Arkivbild. Foto: TT

Sjukdomen apkoppor får en ny engelsk benämning. För att undvika stigmatisering kommer monkeypox framöver att heta mpox, meddelar Världshälsoorganisationen (WHO).Nu ska namnet ses över även i Sverige.


Fakta: Apkoppor

Apkoppor är en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Det upptäcktes hos apor och fick därför namnet apkoppor, men det är sannolikt olika gnagare i central- och västafrikanska regnskogar som är reservoar för viruset.

Under våren 2022 upptäcktes ovanligt många fall av apkoppor i flera länder. Överföring av virus har framför allt skett via sexuella kontakter mellan män som har sex med män.

Under hösten har antalet fall minskat globalt.

Apkoppor ger ofta upphov till utslag, sår och blåsor. Symtomen är ofta milda men kan bli allvarliga hos personer i riskgrupper. I äldre studier som genomförts i Afrika har även en viss dödlighet rapporterats.

Det finns läkemedel som verkar ha viss effekt mot infektionen och som kan användas vid allvarlig sjukdom.

Alla fall av infektion med apkoppor ska anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

I somras öppnade WHO för att döpa om sjukdomen apkoppor. Efter att ha överlagt med en rad experter och tagit in synpunkter från både länder och allmänheten har nu en ny rekommendation tagits fram.

Monkeypox, som sjukdomen heter på engelska, föreslås framöver bli mpox.

Enligt WHO kommer båda namnen att användas under ett år medan monkeypox fasas ut.

Något nytt svenskt förslag att ersätta apkoppor finns ännu inte på bordet. Enligt Socialstyrelsen, som ansvarar för terminologin vård och omsorg, har man valt att vänta in WHO:s beslut i frågan.

— Vi tycker också att det är jättebra att se över namnet. Det är viktigt att diagnoserna är förståeliga, men de ska absolut inte väcka anstöt, säger Magdalena Fresk vid enheten för klassifikationer och terminologi på Socialstyrelsen.

Bidragit till rasism

Vid årsskiftet uppdaterar myndigheten databasen med koder som klassificerar och grupperar sjukdomar. Magdalena Fresk tror att en namnändring kan vara på plats till dess.

— Vi kommer se över detta nu och med största sannolikhet ta fram en alternativ term även på svenska, säger Magdalena Fresk.

Det var när spridningen av apkoppor tog fart i våras som både smittskyddsmyndigheter och forskare uppmanade WHO att se över namnet på sjukdomen, som många menade bidrog till ökad stigmatisering.

Som störst var spridningen i västra och centrala Afrika och överföringen av viruset har främst skett mellan män som har sex med män. Namnet har även använts i ett rasistiskt språkbruk, både på nätet och i andra delar av samhället, konstaterar WHO.

Avtagande smittspridning

Den 23 juli klassade WHO smittspridningen av apkoppor som internationellt hälsonödläge, vilket är organisationens allvarligaste varning.

Men det dröjde inte länge innan man såg de första trendbrotten om att smittspridningen på många håll börjat avta, så även i Sverige. Sedan utbrottet i maj har över 81 000 fall bekräftats världen över. Under perioden har 212 fall konstaterats i Sverige.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.