Lördag 25 Sep
Stockholm

Immunterapi ska bota hudcancer

Hudcancer orsakas av solens farliga strålar.
1 av 2
Hudcancer orsakas av solens farliga strålar. Foto: Ulf Berglund/AP/Scanpix
Flera nya läkemedel och olika former av immunterapi ska bota hudcancer.
2 av 2
Flera nya läkemedel och olika former av immunterapi ska bota hudcancer. Foto: Björn Larsson Ask/AP/Scanpix

Hudcancer skördar runt 500 liv per år i Sverige. Nu har det kommit nya läkemedel som förändrar bilden. Genom att använda patientens egna immunceller har man hittat ett sätt att bota sjukdomen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
TIL-Cellsbehandling

TIL står för Tumour Infiltrating Lymphocytes.

TIL-cellerna tar sig in i tumörer, men blockeras där när patienten har cancer. Vid behandlingen tas TIL-cellerna ut från en metastas som opereras ut från patienten. Efter att cellerna preparerats sprutas de tillbaka in i patienten vid ett enda tillfälle.

Metoden är också riskfylld, ungefär som en benmärgstransplantation, eftersom patientens immunförsvar helt måste slås ut med cellgifter innan TIL-cellerna sätts tillbaka och det ger en risk för livshotande infektioner.

Källa: Sveriges Radios Ekot.

Malignt melanom är en elakartad tumör som du kan få om du solar för mycket och bränner dig ofta. Sjukdomen har länge varit svår att bota eftersom den lätt sprider sig i kroppen.

Nu har forskare hittat nya läkemedel och olika former av immunterapi som kan besegra hudcancer, rapporterar Sveriges Radios Ekot.

Normalt brukar de vita blodkropparna som kallas TIL attackera tumörer men de klarar inte alltid av att göra sitt jobb. Vid immunterapi tas TIL-cellerna ut ur kroppen, förökas och aktiveras, innan de sätts tillbaka i patienten.

Metoden håller på att utvecklas och har testats i USA och Israel I Israel har cirka 70 patienter behandlats med metoden och ungefär hälften av patienterna ser ut att bli botade. Det är ännu för tidigt att säga om sjukdomen kan botas helt men några av de israeliska patienterna är ännu tre år efter behandling stabila. I Sverige har hittills ett fåtal patienter testat behandlingen.

– Vi har en ny version av den behandlingen på gång just nu på Cancercenter Karolinska, där vi ska behandla just patienter med spridd melanomsjukdom med TIL-terapi, säger Rolf Kiessling på Karolinska Institutet, till Sveriges Radios Ekot.

Kommentera
Kopiera länk
Dela