Gräs gör friska psykotiska

Genmodifierad cannabis kan framkalla psykoser hos fullt friska.


LONDON. Man har nu vetenskapligt kunnat påvisa att även psykiskt friska människor kan drabbas av cannabispsykoser. Det var forskare vid psykiatriska institutet på King's College i London som gjorde upptäckten efter att ha utfört tester på 22 friska män i övre 20-årsåldern.

Resultaten verkar bekräfta länken mellan psykoser och så kallad skunk, vilket är genmodifierad marijuana. I undersökningen injicerades männen med THC, vilket är det ämne som utgör den huvudsakliga komponenten i det beryktade skunkgräset.

Genom att ge blindskott till några och THC till andra kunde forskarna klarlägga länken mellan THC-molekylens verkningar och det psykotiska tillstånd. De gemensamma dragen utgjordes av hallucinationer och den derealisation som gör den drabbade individen oförmögen att utröna skillnaden mellan verklighet och det inbillade.

Forskarna kom fram till att reaktionen inte var relaterad till männens psykiska allmäntillstånd utan drabbade, i övrigt, fullt friska personer. Trots att faran med skunk just har börjat studeras i Storbritannien menar man att resultaten talar sitt tydliga språk.

– De här resultaten bekräftar tesen om att THC kan framkalla en akut psykotisk reaktion hos psykiskt friska individer, säger Dr Paul Morrison som är projektledare för experimenten.

En undersökning som gjordes förra året i Storbritannien visade att de som röker skunk löper 18 gånger så hög risk att drabbas av psykos som de som endast röker vanligt cannabis, skriverr The Guardian.

Potensen i skunkgräset har också ökat kraftigt i Storbritannien de senaste åren. 1995 var andelen THC i det psykosframkallande gräset sex procent men tio år senare uppmättes i snitt 14 procent av den aktiva substansen.

En anledning till att just skunk tros framkalla psykoser är att det, till skilnad från vanligt cannabis, knappt innehåller något av den andra kemikalie ,CBD, som tros motverka de skadliga effekterna av THC.

– Det här visar att vilken välmående person som helst kan bli psykotisk av att röka cannabis. De behöver inte ens vara mentalt sjuka innan. Friska människor kan bli psykotiska säger Mary Brett, vice ordförande i organisationen Europe Against Drugs till Telegraph UK.

Holländske Arjan visar oss en skunkodling:

Gräsrökare som är motståndare till det genetiskt modifierade gräset Del 1:

Gräsrökare som är motståndare till det genetiskt modifierade gräset Del 2:

Skrivet av:

De senaste nyheterna direkt i din inkorg!