Här är partierna som stödjer samtycke i sexbrottslagstiftningen

- 03/09/2014, 15:41 -
Så tycker partierna.

Så tycker partierna.

TT

Många partier vill inför en så kallad "samtyckeslag". Men vilka? Och vad säger de andra?

Inför riksdagsvalet frågar Nyheter24 partierna om deras åsikter i ofta debatterade frågor. 

Att sexualbrottslagstiftningen behöver ses över är mer eller mindre alla partier överens om. 

Under det senaste året har flera lyft frågan med en så kallad samtyckeslagstiftning som ska verka för att flytta fokus från den utsatta till förövaren, samt ändra normen kring synen på sex och samtycke. 

Under 2013 klarades endast 16 procent av alla anmälda våldtäkter upp. 16 våldtäkter anmäls dagligen men enligt statistik från Brottsförebyggande rådet är mörkertalet stort och de uppskattar att det sker omkring 100 om dagen. 

Flera positiva

Några partier är direkt för att införa en samtyckeslag. Några vill se en utredning och vissa vill se en "oaktsamhetsrekvisit" som kan innebära att större ansvar läggs på förövaren. 

Frågan vi ställde partierna var: "Är ni för eller emot att införa ett så kallad "samtyckeslag" i sexualbrottslagstiftningen?"

Så svarar partierna

Centerpartiet, Susanne von Tiedemann, politiskt sakkunnig: 

– Centerpartiet vill ha en samtyckesbaserad lag. Dagens sexualbrottslagstiftning signalerar att det är rättsligt okej att ha sexuellt umgänge med en annan person utan att samtycke getts, vilket vi anser är fel.

Moderaterna, Stefan Dubios, handläggare vid policyavdelningen:

– Vi är öppna för att se över frågan. Vi vill bland annat låta analysera om ett helt nytt brott, ett så kallat oaktsamt våldtäktsbrott, kan leda till ett förbättrat straffrättsligt skydd. I den översynen vill vi även titta på frågan om en så kallad samtyckeslagstiftning bör införas.

Folkpartiet, Rickard Ydrenäs, politiskt sakkunnig: 

– Ja, vi vill komplettera sexualbrottslagstiftningen med en separat bestämmelse om sexuella handlingar som genomförs utan en persons samtycke. Även den som borde ha förstått att det inte funnits något samtycke ska kunna dömas.

Miljöpartiet, Anna-Klara Müntzing, socialpolitisk sekreterare:

– Ja. Vi har drivit denna fråga under en mycket lång tid. 

Socialdemokraterna, Camilla Frick, politisk handläggare:

– Vi har tagit initiativ till en större utredning av sexualbrottslagstiftningen för att se hur den kan förbättras. Samtyckeslag är en av de frågor som man bör se över, men det finns också många andra alternativ, till exempel ett oaktsamhetsrekvisit.

Feministiskt initiativ, Zandra Bergman, ledningsgrupp kommuniktionsavdelningen: 

– Ja, Feministiskt initiativ driver sedan länge frågan om en samtyckeslag mot våldtäkt. Vi tror att män kan bättre än många domstolar menar, att män kan ta ansvar för sina handlingar och respektera sina medmänniskor. Ny lagstiftning räcker dock inte. Rättsväsendet bör ges obligatorisk utbildning om våld, sexism, rasism och mänskliga rättigheter. Sexualundervisningen i skolan måste bli bättre och ungdomsmottagningar bli mer tillgängliga.

Sverigedemokraterna, Martin Kinnunen, press- och kommunikationsansvarig: 

– Vi är för att frågan utreds och vi är öppna för att en lagändring givet att grundläggande rättsprinciper bevaras.

Vänsterpartiet, Matilda Johansson, politisk sekreterare:

– Vänsterpartiet har tagit ställning för att det ska införas en samtyckesreglering samt att det även bör införas ett oaktsamhetsbrott i enlighet med norsk lagstiftning. Ett samtyckeskrav markerar att sex ska bygga på frivillighet och samtycke. Att införa en samtyckesreglering är ett viktigt steg i rätt riktning, men det krävs ytterligare åtgärder för att minska antalet våldtäkter och få fler fällande domar. 

– Därför är vi även positiva till att utreda hur en oaktsamhetsbaserad sexualbrottsparagraf ska utformas och införas i svensk lagstiftning. Med ett oaktsamhetsbrott kan vi, utan att sänka beviskraven, få fler fällande domar eftersom en sådan lagkonstruktion fångar in de fall där gärningsmannen borde ha förstått att hen handlade på ett oförsvarligt sätt. 

– Tillsammans tror vi att dessa lagändringar kan ändra normerna kring sexualitet, minska antalet våldtäkter och öka antalet fällande domar. Så skapar vi ett samhälle och ett rättssystem som tar våldtäktsmål på allvar.

Kristdemokraterna, Inger Strömbom, politiskt sakkunnig:

– Kristdemokraterna vill att en utredning tillsätts för att se hur krav på samtycke vid sexuella handlingar kan skrivas in i lagen. Det ska inte vara lagligt att utföra sexuella handlingar med någon som inte själv vill det.

Piratpartiet, Henrik Brändén, partisekreterare:

– Sexuella kontakter ska självklart bara ska ske med alla inblandades samtycke. Vi har dock inte tagit ställning för en "samtyckeslag", eftersom bland annat Advokatsamfundet uttryckt tvivel kring dess faktiska verkan i reella brottsmål. Vi ser hellre att man arbetar förebyggande med attityder och information, så att färre situationer alls uppstår.

LÄS MER:

Här är partierna som öppnar för kvotering i bolagsstyrelser 

Partierna överens: "Nej till cannabis!" 

Så tycker de tio största partierna om tiggeriet