Registreringsskylt B
Vet du vad en blå registreringsskylt betyder? - Foto: Hasse Holmberg/TT

Vad betyder en blå registreringsskylt? Här är svaret

En inte helt ovanlig syn i trafiken är bilar utrustade med en blå registreringsskylt. Vet du vad en sådan betyder? Här får du svaret.


En ordinär registreringsskylt i Sverige har i regel vit bakgrund och svarta tecken, men Transportstyrelsen utfärdar även skyltar med andra färgkombinationer för särskilda ändamål.

Exempelvis kan man stöta på en registreringsskylt med gul, blå, grön eller orange bakgrund i trafiken. Det finns även registreringsskyltar som är röda med vita tecken.

Läs mer: Hur snabbt får man köra med släpvagn? Här är svaret

Vem får använda en blå registreringsskylt?

En ganska vanlig syn på svenska vägar, åtminstone i och runt Stockholm, är bilar försedda med blå registreringsskyltar med svarta tecken.

Dessa är skyltar för beskickningsfordon, alltså fordon som är registrerade på ett annat lands ambassad. Att registreringsskyltar på diplomatbilar är blå är en internationell standard. 

Registreringsnummer på diplomatskyltar följer inte samma standard som övriga svenska registreringsnummer, utan består av två bokstäver följt av tre siffror och ytterligare en bokstav.

Registreringsnumret är knutet till den aktuella ambassaden och inte till bilen, och bilens faktiska registreringsnummer ska uppvisas som en dekal på en av bilens rutor.

Läs mer: Vad betyder en grön registreringsskylt? Här är svaret

Innehåller kod för diplomatens land och status

Innan 1973 innehöll svenska registreringsskyltar information om var i landet ett särskilt fordon kom ifrån, men så är inte längre fallet. 

Skyltar för beskickningsfordon har emellertid en hel del att berätta. Den sista bokstaven i registreringsnumret indikerar exempelvis vilken status diplomaten som innehar bilen har.

Ser du exempelvis en blå registreringsskylt med ett “A” som sista bokstav vet du exempelvis att det är ambassadörens bil som är ute och rullar, medan exempelvis “C” står för diplomat och “G” står för konsulattjänsteman.

De två första bokstäverna i registreringsnumret visar vilket lands ambassad som fordonet tillhör, då varje land har en egen kombination av två bokstäver.

“BL” står exempelvis för Frankrike, medan “BN” står för Grekland och “AA” står för Sydafrika. Skylten på bilden ovan sitter på ambassadörens Namibias bil.

Läs mer: Elbilar från Volvo och Volkswagen floppar i räckviddstest

Läs mer: Bensin är billigt i Sverige – relativt resten av Västeuropa

Bil