Söndag 9 Maj
Stockholm

Ny forskning visar: Här är fördelarna med Astra Zenecas vaccin

Turerna med coronavaccinet från Astra Zeneca har kantats av försenade exporter och allvarliga biverkningar. Men hur stor är egentligen nyttan med vaccinet, kontra dess risker? Stor, framförallt om du är äldre – det visar ny, brittisk forskning.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

För drygt en månad sedan kom den första indikationen på samband mellan Astra Zenecas coronavaccin och en ökad risk för blodpropp.

Onsdagen 7 april bekräftades kopplingen av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Utredningar har kunnat påvisa ett samband mellan vaccinet och blodproppar i hjärnan eller buken, i kombination med ett lågt antal blodplättar. 

"Ett antal som tackar nej"

Med anledning av larmrapporterna har en skepsis mot vaccinet vuxit fram, berättar Lena Andersson Nazzal, vaccinsamordnare i Region Kronoberg.

– Jag kollade med vårdcentralerna i förra veckan och då berättade de att det är ett antal som tackar nej (till Astra Zenecas vaccin). Det är inte utbrett, men det förekommer, säger hon till TT.

Foto: Stian Lysberg Solum/TT

Forskare undersöker nyttan, kontra riskerna

Men det är viktigt att ställa riskerna med vaccinet i förhållande till riskerna att bli smittad, och allvarligt sjuk i covid-19. 

Precis det har "The Winton Centre for Risk and Evidence Communication"-enheten på University of Cambridge gjort.

För att beräkna riskerna utgick forskarna från tre olika nivåer av smittspridning – låg, mellan och hög. 

Riskbilden vid låg smittspridning

Även om smittspridningen skulle vara oerhört låg, med endast två positiva fall av covid-19 av 10 000 testade på en dag, så talar resultatet för en tydlig fördel med att vaccinera sig. 

I det fallet skulle 0,2 personer i åldrarna 60-69 år (per 100 000 invånare) drabbas av blodpropp – medan 14,1 personer skulle behöva intensivvårdas mot covid-19.

Vid låg smittspridning är vaccinets fördelar övervägande för alla över 30 år. Undersökningen visade däremot att den yngre åldersgruppen mellan 20-29 år skulle löpa större risk med vaccinet, än utan.

Riskbilden vid mellanstor smittspridning

För att säkerställa riskbilden vid mellanhög smittspridning räknade forskarna på sex bekräftade covidfall per 10 000 testade, på en och samma dag.

Och här skiljde sig resultatet litegrann mot det man fann vid låg smittspridning. Fördelarna med att ta Astra Zenecas vaccin övervägde nämligen riskerna med viruset i samtliga åldersgrupper.

Men även här var fördelarna större för de äldre – eftersom de har större risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Vid mellanstor smittspridning skulle 41,3 personer per 100 000 invånare i åldrarna 60-69 år behöva intensivvård. Risken för allvarlig biverkan, däribland blodpropp, ligger däremot kvar på låga 0,2. 

Foto: Johan Nilsson/TT

Riskbilden vid hög smittspridning

Slutligen undersökte forskarna hur vaccinets fördelar mäter sig vid hög smittspridning, det vill säga 20 positiva fall per 10 000 testade, på en dag.

Resultatet var tydligt, inte minst för de äldre – att ta coronavaccinet från Astra Zeneca för med sig betydligt större nytta än risk.

Här skulle nämligen 127,7 personer per 100 000 invånare i åldrarna 60-69 år behöva intensivvårdas för covid-19. Men risken för blodpropp, eller annan allvarlig biverkan förblev kvar på blygsamma 0,2.

Personer äldre än 70 år var inte med i den brittiska undersökningen, men enligt TT skulle deras fördelar bli ännu större.

Läs mer:

Statistiken: Så många är vaccinerade mot covid-19 i Sverige

FHM:s vaccinordning har fyra faser – så vet du vilken du tillhör

Kommentera
Kopiera länk
Dela