Lördag 1 Okt
Stockholm

Danowskys Ipredbevis var redigerat

Antipiratbyråns bevis i första Ipredfallet sågas av Ephones advokatbyrå Wistrand.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Personen bakom IP-adressen 77.53.104.102 jagas av Antipiratbyrån och fem ljudboksförlag.

Internetleverantören Ephone har hamnat i den rättsliga skottgluggen när det första Ipredfallet ska avgöras. Samtidigt som Solna tingsrätt funderar på beslut om ett informationsföreläggande sågar Ephones advokater Antipiratbyråns bevisning.

– Vi lämnade in vårt svar till Solna tingsrätt den 22 april. Nu ska motparten få yttra sig om det. Sedan kan vi få replikera igen. Tingsrätten kan tidigast fatta beslut den 8 maj, säger Peter Helle, delägare i byrån Wistrand och företrädare för Ephone, till Nyheter24.

I piratjägarlagen Ipred innebär informationsföreläggande att den som anklagas för att ha gjort eller medverkat till upphovsrättsintrång måste informera om var denne fått varan ifrån, vilket i det här fallet riktas mot bredbandsoperatörer.

Advokat Peter Danowsky, rikskänd från Pirate Bay-rättegången, företräder ljudboksförlagen och tog hjälp av Antipiratbyrån när bevisen skulle fram till Solna tingsrätt. I dokument som Nyheter24 tagit del av försöker Danowsky bevisa upphovsrättsintrång med bilder som "är redigerade i ett ritprogram av Svenska Antipiratbyrån".

Advokat Peter Helle, delägare i byrån Wistrand och företrädare för Ephone, menar att bilderna inte kan ha något större bevisvärde.

– De har själva sagt rakt ut att bevismaterialet är redigerat, säger Peter Helle till Nyheter24.

Filerna som pekas ut påstås ligga på en FTP-server, som inte är tillgänglig för allmänheten utan skyddas av användarnamn och lösenord. Danowsky vägrar att redogöra för hur Antipiratbyrån fick tag på inloggningsuppgifter för att komma åt filerna. Av säkerhetskällor har Antipiratbyrån tidigare anklagats för dataintrång i gamla rättsfall.

I en skärmdump påstås innehållet på servern vara listat, men Wistrand menar att bilderna som visar mappar och inga ljudfiler måste avfärdas som bevisning. Danowsky träffar rätt på en punkt med en bild, där en ljudfil med Leif GW Perssons bok Den som dödar draken finns med.

Enligt Helle har inte motparten kunnat visa att filen innehåller det påstådda innehållet eller går att använda, vilket krävs för att det ska vara fråga om ett upphovsrättsintrång. Om domstolen går på den linjen innebär det att det inte finns några sannolika skäl för ett intrång.

– Det finns några kriterier om vad man ska ha gjort för att ett informationsföreläggande ska kunna utfärdas. Bland annat att det finns sannolika skäl för att upphovsrättsintrång har skett. Här har motparten inte gjort någon kontroll av filerna, och de har inte heller visat att de funnits tillgängliga, säger Helle.

På samma sätt som internetleverantören Bahnhof pekar Ephones försvarare på lagen om elektronisk kommunikation och att Danowskys begäran ska ogillas på grund av att tillämpningen av Ipred strider mot rätten till skydd för privatlivet. Till skillnad från Bahnhof lagrar Ephone information om IP-adresser, och Helle tycker att Bahnhof och andra leverantörer går för långt i slaget om den personliga integriteten.

– Vi har även pratat med Bo Wigstrand, vd på Ephone. Vår klient har den uppfattningen att det är viktigt med ett tryggt internet som bygger på två saker. För det första rätten till ett privatliv, och för det andra möjligheten till att kunna lagföra pedofiler och andra som begår grova brott på internet.

– Detta arbete omintetgörs om kopplingen mellan IP-adress och abonnemangsuppgifter raderas. Nyligen kunde exempelvis polisen spåra en person som utnyttjat ca 70 unga flickor tack vare IP-adressen. Om grova brott kan klaras upp med hjälp av IP-adressen får vi ett tryggare internet, säger Magnus Moström, biträdande jurist på Wistrand, till Nyheter24.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.