Stockholm

Sex och samlevnad

Sex-och samlevnad kallas den typ av undervisning som ska ge elever i grundskolan en helhetsbild av vad sexualitet och relationer kan innefatta. Det kan bland annat handla om hur synen på sexualitet och relationer för de olika könen sett ut ur ett historisk perspektiv. Även information och kunskapsspridning om könssjukdomar, önskad eller oönskad graviditet och preventivmedel. 


Sex-och samlevnadsundervisning ska enligt Skolverket även innehålla andra perspektiv på sex och relationer. Det kan då handla om hur olika religioner ser på sexualitet. Normer kring sex, kön och relationer samt hur dessa avspeglas i media, reklam och lagstiftning. 


Grundskolans rektor ansvarar för att sexualundervisningen sker utan invanda mönster och uppfattningar om vad som är kvinnligt och eller manligt. Sexualundervisningen ska alltså inte vara låst till normer kring vad som är accepterat och inte utan vara öppen för reflektion och diskussion. 


Sex-och samlevnad
Sex-och samlevnad har varit en obligatorisk del av läroplanen i Svenska skolor sedan 1955. Bildkälla: Sandra Qvist TT
Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.