Mikael Andersson och Claes Bogdanoff från föreningen Vimpa skriver till Åsa Regnér.
1 av 3
Mikael Andersson och Claes Bogdanoff från föreningen Vimpa skriver till Åsa Regnér. - Foto: Privat/Privat
Claes Bogdanoff.
2 av 3
Claes Bogdanoff. - Foto: Privat
Mikael Andersson.
3 av 3
Mikael Andersson. - Foto: Privat

Din okunskap lyser igenom, Åsa Regnér!

VIMPA: Ni politiker har skapat en spelplan där den enskilde är i underläge.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Efter Agenda (5/6 i SVT) är en sak kristallklar. Du förstår inte, Åsa Regnér. Du förstår inte assistansersättningens utveckling.

För att börja förklara måste man förstå systemet:

Assistansersättningen blev antagen i en enig riksdag 1994. Insatsen ansöks hos Försäkringskassan av den person som anser sig ha stora och varaktiga hjälpbehov i vardagen till exempel med personlig hygien, toalettbesök, av- och påklädning, måltider och om du behöver hjälp med att kommunicera med andra. Det finns också ett så kallat femte grundläggande behov som heter ingående kunskap.

Det första Försäkringskassan gör är att kontrollera om den person som ansöker tillhör någon av lagens tre personkretsar. Väldigt förenklat är dessa:

Grupp 1) Utvecklingsstörning

Grupp 2) Förvärvad skada exempelvis genom bilolycka

Grupp 3) Annan varaktig funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande. Exempelvis CP

Om Försäkringskassan kommer fram till att den som ansöker tillhör någon av personkretsarna går man vidare med att gå igenom de grundläggande behoven som nämndes tidigare. För att få assistansersättning måste de sammantagna grundläggande behoven uppgå till minst 20 timmar per vecka.

Är det så att behovet är så högt fortskrider ansökan hos Försäkringskassan, i annat fall avslås ansökan med motiveringen att den som ansöker inte har så stort behov så att man når upp till 20 timmars behov av hjälp i veckan med de grundläggande behoven. Vad händer i dessa fall? Kommunen har det ansvaret, och en ansökan om personlig assistans enligt LSS kan lämnas dit.

Låt oss anta att ansökan hos Försäkringskassan klarar gränsen för de grundläggande behoven Då går man över och tittar på övriga personliga behov exempelvis: Städ, tvätt, fritidsaktiviteter etc.

När ansökan görs för första gången är processen lång, energikrävande och komplex. Ansökan måste skrivas på detaljnivå, och man måste beskriva varje moment ingående, tidsangivelser för varje enstaka moment och slutligen en sammanräkning av det totala assistansbehovet i hundradelar.

Förfarandet har öppnat upp för juristernas plats i systemet, eftersom assistansföretagen ser att behovet av hjälp och stöd finns i själva anökningssituationen. Reformklimatet för assistansersättningen och LSS har hårdnat.

Allt snävare tolkningar av lagen på grund av olika domslut ökar också behovet av juristhjälp för att kunna få sin rätt till insatsen korrekt prövad. Färre personer tar sig igenom nålsögat. Den personliga integriteten blir många gånger ifrågasatt på ett mer kränkande sätt än vad någon ska behöva uppleva.

Det ska återigen understrykas: I Agenda överdrev du juristernas position. De beviljar inte någon assistans. Arbetet går ut på att företräda den enskilde gentemot Försäkringskassan eller kommunen. Detta görs efter samtal med den som ansöker, vari hen får beskriva med egna ord vad hjälpbehovet består av.

Du säger att det finns bevis för att pengar används till juridisk hjälp. Det är sant att Agneta Rönn i sin utredning säger att handläggare på Försäkringskassan upplever det som ett problem att sökanden allt oftare anlitar juridisk hjälp. Detta beror dock på de begränsade möjligheterna att hävda sin rätt till assistans trots att inte behovet av hjälp förändrats.

Ni politiker har skapat en spelplan där den enskilde är i underläge gentemot minuträknande och gällande praxis som ständigt förändras. Där har du anledningen till att dessa jurister existerar.

Huruvida assistansföretagen betalar juristhjälpen med assistansersättningen kan inte du som minister, Åsa Regnér, utgå ifrån.

Företagen kan betala denna tjänst med exempelvis externt kapital som inte härrör till assistansersättningen. Du har inget belägg för att säga att just juristhjälpen betalas med den enskildes assistansersättning.

Du är jämställdhetsminister. I jämställdhetsarbetet så ingår också vi i funktionshinderrörelsen. Men hur jämställt blir vårt samhälle när man nu ska spara på assistansersättningen och nya reformer ska dessutom också finansieras av assistansersättningens del av budgeten?

Du måste förstå ditt ministerområde!

Eller, walk a mile in our shoes!

Mikael Andersson,
Ordförande VIMPA

Claes Bogdanoff,
Vice Ordförande VIMPA

/
LSS
/
/
/
/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!
Håller du med?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.