Måndag 28 Nov
Stockholm

GMO

GMO, som står för genetiskt modifierad organism, är organismer som fått sin arvsmassa påverkad.

En organism som alltså genmodifierats och har egenskaper som inte tillkommit på naturlig väg, utan påverkats av människor. Genmodifierade organismer delas in i olika grupper, det finns genmodifierade insekter (GMI), genmodifierade växter (GMV), genmodifierade grödor (GMG), genmodifierade djur (GMD) och genmmodifierade mikroorganismer. Genmodifiering går till så att egenskaper från en organisms gener tas och förs över till en annan organism. Genom att till exempel ta bakterier från jord och föra över det till en växt kan odlare då slippa använda bekämpningsmedel. Ett annat exempel på genmodifiering är att förbättra näringsinnehållet hos vissa grödor genom att föra in vitaminer i dessa.
Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.